Vi trenger nye styremedlemmer

styret

Har du lyst til å være med i styret i Erfaringssentrum?

15. mars er det duket for årsmøte i Erfaringssentrum, og før det trenger vi innspill på hvem som kan passe i styret i Erfaringssentrum. Som styremedlem i Erfaringssentrum velges du inn for 1 eller 2 år. I år er det flere verv som kan fylles på årsmøtet.

Jeg ønsker å stille til styret, hvordan gjør jeg det?

Hvis du ønsker å stille til styret, og er usikker på hvordan det gjøres, eller har andre spørsmål, kan du sende en mail til valg@erfaringssentrum.no så hjelper de deg videre!

Fristen for å melde seg er 15.02.23

Vil du være med å videreutvikle en organisasjon?

Som styremedlem i Erfaringssentrum får du være med å bygge opp en organisasjon i trassalderen.

Vi er avhengig av engasjerte mennesker som oppriktig ønsker å jobbe aktivt for erfaringskonsulentene i Norge. Som styremedlem lærer du mye om organisasjonsarbeid. Du får jobbe sammen med spennende samarbeidspartnere og får muligheten til å knytte kontakter på tvers av fylkesgrenser og landegrenser. Vi er en organisasjon hvor det er høyt under taket, god stemning og vi har mange spennende diskusjoner. For å sikre organisasjonen framover har vi laget en liste med forventninger slik at du som framtidig styremedlem er forberedt på hva vi har behov for.

Forventninger til styremedlemmer

Som styremedlem i Erfaringssentrum forventer vi følgende:

– Oppmøte på styremøter hver sjette uke og på ekstraordinære styremøter ved behov.

– Planlegging og deltagelse på nasjonal konferanse for erfaringskonsulenter i november hvert år

– Bidra med din kompetanse både i, og utenfor styremøter.

– Du er villig til å påta deg varierte oppgaver slik at styret i sin helhet kan utfylle hverandre

– Du melder fra ved sykdom el. annet som gjør at du ikke kan følge opp arbeidet

Juridiske krav

Juridiske krav for å være med i styret er:
– Du er påkrevd å signere taushetserklæring ved tiltredelse
– Du må meldes inn i Brønnøysundregisteret

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Dette er for tiden ett frivillig, ubetalt verv. Hvis du følger opp forventninger som styremedlem vil du få en personlig skrevet attest og mulighet til å bruke Erfaringssentrum som referanse ved en senere anledning.