Cecilie Reinertsen Egeland er årets erfaringskonsulent

Cecilie Reinertsen Egeland
Erfaringskonsulentprisen 2023 tildeles Cecilie Reinertsen Egeland. Erfaringskonsulentprisen deles årlig ut av Erfaringssentrum via en uavhengig komite bestående av personer med egenerfaring, en forsker og minst en fagperson. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg innen psykisk helse- og rusfeltet.

Erfaringskonsulentprisen ble delt ut første gang i 2017 og har de siste årene vært en viktig markering for erfaringskonsulenter over hele landet.

I år ble prisen formelt delt ut av Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol under Sterkere Sammen konferansen 2023.

Priskomitèens arbeid

Komitéen fikk inn over 20 gode nominasjoner til erfaringskonsulentprisen 2023. Det var likevel en som pekte seg tydelig ut. Komiteen var enstemmig i sin avgjørelse etter å ha fulgt denne personens viktige arbeid gjennom flere år. En av begrunnelsene som kom inn, gjorde at valgkomiteen ikke tvilte et sekund.

I 2023 har komiteen bestått av Kårhild Husum Løken (Sagatun Brukerstyrte senter), Solrun Steffensen (Napha), Henning Pettersen (Høyskolen på Innlandet) og tidligere erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen.

Komiteen skriver følgende i sin begrunnelse på prisplakaten: 

«Cecilie mottar prisen for sitt nybrottsarbeid i Recoveryhjelpa, hvor hun bidrar til et ettertraktet og støttende tilbud. Hun bruker håp, identitet, mening i livet, selvhevdelse og samhørighet som utgangspunkt for sitt arbeid. Cecilie ser ressursene til den enkelte. Hun bidrar til å fremme rollen til erfaringskonsulenter og synliggjøre hvor viktig dette arbeidet er på en fremragende måte. Personen betyr en forskjell for mange».

En verdig og viktig vinner

– Cecilie er en verdig vinner av erfaringskonsulentprisen, sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen. Hun har vært med å bygge opp det inspirerende og viktige tilbudet Recovery-hjelpa i Sandnes kommune. Arbeidet er svært viktig, og Recoveryhjelpa er et av de tiltakene som kan sies å ha stor effekt på å veilede personer bort fra tjenestene og inn i ordinær aktivitet.

Tidligere prisvinnere er:

2017: Astrid Weber

2018: Torbjørn Mohn-Haugen

2019: Solveig Bartun Rob

2020: Morten Brodahl

2021: Susanne Albertine

2022: Pål Berger

2023: Cecilie Reinertsen Egeland