Liese Recke og Morten Brodahl med nytt «Jobben er et kall webinar» 13. mars

Liese Recke

13. mars fra 13:00 – 15:00 gjennomfører Erfaringssentrum nytt webinar med Liese Recke og Morten Brodahl «Jobben er et kall – Del to». De to forrige webinarene har fått gode tilbakemeldinger, og i denne runden går Morten og Liese mer i dybden.

Selv skriver Liese Recke og Morten Brodahl skriver selv følgende om webinaret 13. mars:

I dette webinaret vil vi se mer på betydningen av jobben som et kall. Hvordan jobber særlig dedikerte ansatte? Og hvordan samarbeide med kolleger som ser jobben som «et vanlig arbeid»? Hvordan forebygge slitasje og utbrenthet, og gir det mening at rette blikket mot den enkeltes egen forvaltning av oppgaver og ansvar, når forskning viser at organisasjon og ledelse bærer hovedparten av ansvaret for ansattes trivsel? Dette vil vi drøfte sammen etter et kort opplegg om hva vi vet om trivsel hos ansatte i sosial- og helsefag. Som vanlig er webinaret primært rettet mot erfaringskonsulenter og likepersoner samt fagpersoner med egenerfaring som jobber med brukere, og vi vil følge tråden fra første webinar«når jobben er et kall».

Om du er interessert og har muligheten til å delta, meld deg her.

Mer om webinaret

Vi er veldig glad for at Liese og Morten stiller opp for oss sier generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen.

Jeg deltar selv på disse webinarene og det er utrolig lærerikt. Om du har muligheten så anbefaler jeg at du tar turen. Det mest spennende for egen del under de tidligere webinarene har vært det å lytte til deltagernes refleksjoner.

Her er noe av det deltagerne har sagt om de tidligere webinarene:

Er glad jeg brukte tid på dette i dag. Seminaret rommet alt det vesentlige i rollen og livet og jeg ble minnet om muligheter og begrensninger. Deltar gjerne på noe lignende i fremtiden.

*

Veldig bra. Sånt som dette er så viktigt å holde på med. Takk for invitasjonen

*

Dette webinaret gav meg gåsehud, var så gjenkjennelig alt som ble sagt. Jeg håper Liese kommer tilbake og har flere webinarer. I am in!

Om du er interessert og har muligheten til å delta, meld deg på under:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEld-ypqDkiE9fd6Pjf4LT5NBBZC4KXnsOJ

Gjennom 2023 tester Erfaringssentrum ut bruken av webinarer som en måte på å skape nettverk for erfaringskonsulenter over hele landet. Har du lyst til å ha webinar om et tema du brenner for? Eller har forslag til temaer vi bør ta opp? Ikke nøl med å ta kontakt på hei@erfaringssentrum.no eller telefon 91793720.

Vi minner også om webinaret med Solveig Bartun Rob om selvivaretagelse 23. mars. Les mer om dette webinaret her.