Erfaringssentrum arrangerer to webinarer med Solrun Steffensen i oktober

I oktober arrangerer Erfaringssentrum i samarbeid med NAPHA hele to webinarer. 4. oktober blir det webinaret rus- og psykiskhelsearbeid i et folkehelseperspektiv. To uker senere, den 18. oktober, følger vi på med et webinar om tilnærmingen åpen dialog.

Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA, leder begge webinarene. Steffensen har lang erfaring med undervisning som høgskolelærer, har vært involvert i arbeidsgrupper og prosjekter om erfaringskompetanse, og har erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid. Vi tok en kort prat med henne for å høre mer om hva vi kan forvente.

 

Solrun, hva skal du snakke om på webinaret om folkehelse?

Om at folkehelse, sosial bærekraft og recovery har mye til felles. Disse områdene kan dra nytte av hverandre og spille på lag og styrke kunnskapsgrunnlaget. For hva er det som bidrar til gode liv? Det er i stor grad faktiske innsatser for sosial utjevning, likeverd og livskvalitet.

 

Hvorfor er dette viktig for deg?

Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Det er en større erkjennelse av at vi må se hele mennesket i kontekst, med de livsbelastninger den enkelte har. Humanistiske og relasjonelle tilnærminger er etterspurt, og noe som bør utvikles videre innen de offentlige tjenestene, i samarbeid med brukerne selv og deres nettverk, pårørende, andre lokale aktører og frivillige organisasjoner.

Hva håper du deltakerne får ut av webinaret?

En økt erkjennelse av viktigheten med å se hele mennesket i kontekst med de livsbelastninger den enkelte har!

Meld deg på webinaret her!

Hva får vi høre om på webinaret Åpen dialog – en tilnærming for å fremme god psykisk helse og livskvalitet?

Flere og flere tjenester ønsker muligheten til å være lett tilgjengelig, og møte mennesker basert på deres verdier, ønsker og mål i livet. Når man trenger hjelp, eller er i krise og kjenner at man trenger noen å snakke med, kan nettverksmøte med åpen dialog være en tilnærming som åpner opp for nye muligheter.

Hvorfor er dette viktig?

I nettverksmøter med åpen dialog er det hovedpersonen (den som ber om hjelp), som setter agendaen for møtet og selv bestemmer hvem som skal delta i møtet. Her fokuseres det på hovedpersonens og nettverkets ressurser, styrker og muligheter. Det bidrar til at hjelpen blir utformet slik du tenker er best for deg, rett og slett hjelp som hjelper.

Hva håper du deltakerne får ut av webinaret?

At erfaringskonsulenter får kjennskap til tilnærmingen, og kanskje melder seg på kurs/utdanning for å bli gode nettverksmøteledere. Jeg tenker at alle som trenger hjelp, også pårørende bør få tilbud om denne tilnærmingen, og jeg tenker at erfaringskonsulenter kan bli veldig gode ledere av nettverksmøter med åpen dialog.

Meld deg på webinaret her!

I tillegg til å lede webinarene, så skal Solrun ønske oss velkommen på arbeidsgiversamlingen på Sterkere Sammen konferansen. Les mer om Sterkere Sammen konferansen og meld deg på her!

 

(Bilde tatt av Terje Petter Leiros/NAPHA)