Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2023 er klar

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2023 svarte 174 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av erfaringskonsulentrollen i Norge. De er også viktig for å få oversikt over hvordan erfaringskonsulentene har det på jobb. -Vi synes det er spennende og verdifullt, […]

Erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 er klar!

Rapporten fra erfaringskonsulentundersøkelsen 2020 er klar! Historikk: Erfaringskonsulentundersøkelsen har vært gjennomført årlig siden 2015 og gjør det mulig å få oversikt over arbeidssituasjonen til erfaringskonsulentene, hvordan de har det og hvordan rollen utvikler seg. Tidligere ble undersøkelsen gjennomført av nasjonalt senter for erfaringskompetanse, men de overlot stafettpinnen til Erfaringssentrum i 2020. Mange av spørsmålene er […]