Ny veileder for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Ny veileder for arbeidsgivere

I Oslo kommune gjøres mye godt arbeid med erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter. Sist ut er en ny veileder for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter. Vi  har intervjuet  prosjektleder for PRIOslo i Velferdsetaten Synnøve Seljeflot og prosjektmedarbeider Magne Ådna som leder arbeidet. 

Hva er PRI Oslo og hva er målene med prosjektet?

Program for rusfeltet i Oslo 2020-2024 (PRIOslo) ble etablert for å nå målene i Strategisk plan for rusfeltet, som bystyret i Oslo vedtok i 2018:  Antall rusinstitusjonsplasser i Oslo skal reduseres, og personer med rusproblemer skal få økt bedre livskvalitet gjennom bolig, tjenester og aktivitet i bydel.

Hvorfor tenker dere det er viktig at Oslo kommune har en egen veileder for ansettelser av erfaringskonsulenter?

Det er veldig nytt for mange bydeler i Oslo å skulle ansette erfaringskonsulenter. Mange arbeidsgivere er usikre på hvordan de skal legge til rette på en god måte. For at erfaringskonsulenten skal kunne bidra til bedre tjenester overfor innbyggerne i Oslo, så er det viktig at eget arbeidsforhold fungerer.

Hva tenker dere er de viktigste innspillene dere har fått i arbeidet med veilederen?

Arbeidsgiver bør sette seg inn i hva det vil si å ansette noen med erfaringskompetanse, og rollen og oppgavene erfaringskonsulenten skal inn i må være godt definert. Vi har også fått innspill som spriker i forhold til hvor mye tilrettelegging som kreves. Dette er nok også individuelt betinget avhengig av i hvilken grad erfaringskonsulenten har annen fag- eller yrkesbakgrunn.

På den ene siden skal ansettelsen ha ordinære ansettelsesforhold, samtidig så trenger enkelte erfaringskonsulenter en del ekstra oppfølging for å kunne lykkes i arbeidsforholdet. Veiledning av erfaringskonsulent underveis, og at erfaringskonsulenten inngår i et team, er også viktig.

Hvordan tenker dere veilederen bør bli tatt i bruk ute i tjenestene i Oslo kommune?

Veilederen er spesielt myntet på arbeidsgivere og mellomledere som vil ha ansvaret for erfaringskonsulenter.

Hva er i deres øyne viktig for at det skal bli flere erfaringskonsulenter i Oslo kommune fremover?

Man må lykkes med de eksisterende ansettelsene for å skape et grunnlag for flere ansettelser. I tillegg er det viktig med nasjonale og kommunale føringer om at ansettelse av flere erfaringskonsulenter er nødvendig for å kunne utvikle tjenestene ytterligere.

Du kan lese hele veilederen her.