Ny styresammensetning i Erfaringssentrum

Ny styresammensetning

Det blir ny styresammensetning i Erfaringssentrum frem til årsmøtet, det besluttet styret i Erfaringssentrum under et styreseminar på Gardermoen tredje september.

Monika Nordhus har vært styreleder siden årsmøtet i april. Der ble også Rune Lundquist valgt som ny nestleder. På grunn av en endret livssituasjon har Monika signalisert at hun ikke har kapasitet til å følge opp vervet sitt.

På styremøtet 3. september ble styret enige om å konstituere Rune Lundquist som fungerende styreleder frem til årsmøtet. Mirabel Nguyen blir fungerende nestleder.

– Jeg setter stor pris på tilliten jeg har fått av styret. Jeg vil gjøre så godt jeg kan for å styrke organisasjonen. Det er viktig for meg at Erfaringssentrum fortsetter å vokse som organisasjon og jeg er beæret over at styret har gitt meg denne oppgaven.

Rune jobber til daglig som erfaringskonsulent ved Sagatun Brukerstyrte senter på Hamar. Han har erfaring fra ulike organisasjoner og har vært med å utvikle et eget kurs i samarbeidsfokusert forskning sammen med Høyskolen på Innlandet.

Fra vararepresentant til nestleder 

Mirabel Nguyen jobber som erfaringskonsulent i Oslo kommune og har på kort tid i styret i Erfaringssentrum vist seg som en viktig ressurs for organisasjonen. Mirabel har gått på Erfaringsskolen i Oslo, og har erfaring fra arbeid med tjenesteutvikling.

– Jeg takker for at styret gir meg tilliten til dette. Det blir en lærerik opplevelse. Det å jobbe med Torbjørn, Andrea og resten av styret er interessant og givende.

Glad for å få på plass ny ledelse

Det skjer mye i Erfaringssentrum om dagen. Det er bare noen måneder siden Erfaringssentrum fikk ny generalsekretær og nytt styre, og det er første år organisasjonen har plass på statsbudsjettet.

– Det er viktig å prioritere familie, helse og andre aktiviteter, og det å sette grenser her i livet er viktig. Jeg setter derfor stor pris på valget Monika har tatt ved å be om å bli avløst og at styret raskt fikk en ny styresammensetning i Erfaringssentrum på plass. Dette er det beste for organisasjonen frem til årsmøtet i 2023 sier Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.

– Det blir en hektisk tid frem mot jul, og vi har mye å gjøre før nyttår, både med Sterkere Sammen konferansen, arbeid med ny strategi for organisasjonen og styrke egen identitet. Det er derfor godt å ha aktive og inspirerende mennesker med seg som arbeidsgiver fortsetter han. Det vet jeg både Rune og Mirabel vil bidra med.