Ingenting om oss, uten oss og PSSN

Ingenting om oss, uten oss og PSSN

6. – 7. september 2022 ble den første Nasjonale konferansen for Recovery: «Ingenting om oss, uten oss», arrangert. Erfaringskonsulentene fikk anerkjennelse som viktige medspillere og endringsagenter for å skape gode tjenester fremover. Anerkjennelsen kom fra politikere, fagpersoner, ledere i tjenestene og kompetansesentrene.

Under Recovery-konferansen var fungerende nestleder; Mirabel Nguyen i Erfaringssentrum til stede, sammen med prosjektleder Marius Pettersen og Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.

Lærerik opplevelse

Generalsekretær

– Vi er veldig fornøyd med at konferansen endelig ble gjennomført. Det har vært en lærerik opplevelse for oss i Erfaringssentrum sier Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.

Jeg sitter igjen med en opplevelse av at mange av de som deltok fikk mye faglig input, og muligheten til å ha gode samtaler i pausene. Det var også hyggelig å møte samarbeidspartnere. Jeg er i hvert fall glad for at vi i Erfaringssentrum var med fortsetter Mohn-Haugen.

En inspirert fungerende nestleder

Mirabel Nguyen ble fungerende nestleder i Erfaringssentrum nylig og deltok på konferansen.

– jeg lærte er at det er mange som jobber for å lede tjenestene i retning recovery, men at det spriker stort og at vi har en vei å gå, både når det kommer til samarbeid, deling og læring
sier Nguyen.

– politikerne må tydeligere inn, slik at det ikke kun handler om vage anbefalinger, men om å jobbe for og integrere erfaringskompetansen på alle nivåer i tjenestene.

Skummelt at vi snakker for mye til eget publikum

Marius Pettersen er leid inn som prosjektleder i Erfaringssentrum i forbindelse med Sterkere Sammen konferansen 9. – 10. november. Under konferansen representerte han Oslo kommune.

– Jeg synes det å se fag og erfaring sammen er et viktig signal, men det er skummelt at vi ikke har kommet lenger. Under denne konferansen, som mange andre snakker vi mest til eget publikum. Om vi faktisk skal klare å jobbe recoveryorientert, må alle med.

Blir det flere ingenting om oss, uten oss konferanser? 

– Jeg synes det er bra at det er skapt en møteplass der så mange mennesker fra kommuner, bruker- og pårørendefeltet, forskere og fagpersoner kan møtes. Planen har i utgangspunktet vært at det skal lages en konferanse i året, de neste 10 årene. Vi i Erfaringssentrum gleder oss til å møte samarbeidspartnere og styringsgruppen til en evaluering, så får vi se hva fremtiden bringer fortsetter Mohn-Haugen.

Nordiske sykepleiere og Erfaringssentrum, Hånd i hånd

PSSN conference
Leder av SPoR (NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus) Espen Gade Rolland Varaordfører i Bergen kommune Linn Kristin Langley Engø og Organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum Andrea Holst

I tillegg til ingenting om oss, uten oss konferansen har Erfaringssentrum også hatt en aktiv rolle under den nordiske sykepleierkonferansen, «Nordic nursing, improving Mental Health».

Konferansen finner sted hvert tredje år i ett av de nordiske landene. I 2022 har Norsk sykepleierforbund ved faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse- og rus hatt hovedansvaret.

Organisasjonsrådgiver Andrea Holst har vært aktiv i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. I tillegg har erfaringskonsulent hos NK-ROP, Morten Brodahl og Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen hatt et et innlegg om samarbeid mellom fag og erfaring. De trakk spesielt frem viktigheten av samarbeid og samskaping med andre faggrupper.

– Å delta på konferansen sammen med sykepleiere fra hele norden gav meg en helt tydelig lærepenge sier Mohn-Haugen.

– Vi må slutte å tenke at vi som er erfaringskonsulenter har monopol på erfaringskompetansen. Erfaringskompetansen finnes hos sykepleiere, sosionomer, leger og psykiatere. Vi bør også i større grad inspirere fagpersoner til å bruke sine egne erfaring i møte med tjenestebrukere og pasienter. Og så må vi i større grad benytte erfaringskonsulentene som et viktig tillegg som kan komme inn i tjenestene med et annet blikk og ha en tydelig funksjon som håpsbærer og brobygger.

– Noen ganger synes jeg vi som «driver med» brukermedvirkning mangler et nyansert nok perspektiv på hva erfaringskompetanse er. Jeg tror vi trenger å drøfte rollene vi har i helsetjenestene på nytt og samskape de ulike rollene erfaringskonsulentene bør ha i tjenestene sammen med andre faggrupper. Det handler om at vi må spille hverandre gode. Fag, erfaring og forskning, hånd i hånd.