Ny bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern fra SINTEF og Helsedirektoratet

ny bruker- og pasientundersøkelse

Helsedirektoratet lanserer nå, i samarbeid med SINTEF, en ny spørreundersøkelse rettet mot brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Undersøkelsen involverer om lag 104 000 pasienter.

– Det er bra at Helsedirektoratet og SINTEF gjennomfører en nasjonal undersøkelse, det kan hjelp til med å finne ut hvor det er svakheter i tjenestene, og hva som må gjøres bedre fremover, sier Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen.

Helsedirektoratet ønsker å få mer kunnskap om hvordan brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Funnene fra undersøkelsen kan bidra til å legge til rette for bedre tjenester.

Hvordan kan jeg som erfaringskonsulent bidra?

Er du er erfaringskonsulent, og følger opp brukere enten i spesialisthelsetjenesten, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling eller kommunen, ta en prat med de du følger opp og motiver dem til å ta undersøkelsen. Dette kan bidra til at myndighetene får viktig innsikt i hva som må forbedres påpeker Mohn-Haugen.

Dette kan være viktig også, som et utgangspunkt for å nå målene i den nye opptrappingsplanen for psykisk helse, regjeringen nettopp la frem.

Mer informasjon om undersøkelsen

Invitasjon om å delta sendes til personer som har mottatt poliklinisk behandling i løpet av februar, mars og april i 2023.

Undersøkelsen omhandler følgende tema:

  • Hvorvidt behandlingen har vært til hjelp.
  • Opplevd mulighet til medvirkning i egen behandling.
  • Relasjon til behandler.
  • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester.

Invitasjon om å delta blir sendt ut på SMS eller e-post. Man deltar ved å logge inn på Helsenorge.no hvor det lenkes til undersøkelsen. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon mottar ikke invitasjonen.

SINTEF samarbeider med Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, som er ansvarlige for den tekniske delen av undersøkelsen. De har lang erfaring med slike undersøkelser og benytter tekniske løsninger som sikrer deltakernes anonymitet.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til Helsedirektoratet

illustrasjon i saken: Shutterstock / SINTEF