Inspirasjonsdag for erfaringskonsulenter og ledere i Oslo kommune

Erfaringssentrum samlet erfaringskonsulenter, ledere og fagansatte til inspirasjonsdag på Telegrafen i Oslo sentrum 8 juni.

– Vi ønsket å vise frem det gode arbeidet som gjøres i mange bydeler i Oslo og drøfte utfordringene erfaringskonsulenter møter på jobb. Det er viktig at erfaringskonsulenter blir sett og hørt og verdsatt for jobben de gjør. Denne dagen var ment som en anledning til å gjøre det. Jeg er også takknemlig for den innsatsen erfaringskonsulentene i Bydel Ullern har lagt ned i arbeidet, og de bør berømmes ekstra, sier generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen.

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Usman Mushtaq åpnet dagen og la vekt på viktigheten av at erfaringskonsulenter har møteplasser.

 

Inspirasjonsdag

Engasjert sofasamtale og foredrag fra psykiater i FACT

I sofasamtalen satt ledere, erfaringskonsulenter og en politiker side om side og luftet sine erfaringer. Hassan Nawaz (H), fraksjonsleder for helse- og sosialutvalget, fortalte hvordan det er bred politisk enighet om viktigheten av å bruke erfaringskonsulenter i tjenestene, men at det allikevel er barrierer og stigma knyttet til rollen.

Sosionom og forfatter Anna-Sabina Soggiu var også med i samtalen. Hun snakket om hvordan alle har egenerfaring og at også fagansatte har erfaringer i livet som de bruker på jobben.

En engasjert Michael Koroma fra Rus FACT Vest beskrev et ønske om at erfaringskonsulenter skal stå litt opp for oss selv og være stolte.

Michael ble også nevnt av psykiater Philipp Paul Lobmaier, også fra Rus FACT Vest, i sitt foredrag. Lobmaier beskrev den gode effekten av FACT-metoden, og berømmet Michael for sin evne til å være rett på sak og kommunisere godt med deres pasientgruppe.

 

Forskning forteller oss at det virker

Kristina Åkerblom er Ph.d kandidat og interessert i hvordan erfaringskompetanse forandrer tjenestene. Hun ga en presentasjon og innføring i hvordan erfaringskompetanse i tjenestene er en sosial innovasjon og en tjenesteinnovasjon. Kristina viste at forskning beskriver at det virker: «det er en grunn til at land etter land implementerer bruk av erfaringskonsulenter og brukererfaring. Det blir mindre bruk av akutte tjenester, tvang og medisiner.»

 

Klar tale til Oslo kommunes ledelse

Dagen rundet av med en workshop hvor deltakerne diskuterte både hva som fungerer bra, og hva som er utfordringene man kan møte på jobb. Det er viktig for Erfaringssentrum at politikerne husker, og blir påminnet om, at erfaringskonsulenter skal satses på og at deres arbeidsvilkår ta må tas på alvor. De innsamlede resultatene sender vi videre til byrådet.

Dette var en fin samling, og jeg er glad for at det var så pass gode evalueringer. Det var en spennende miks av erfaringskonsulenter, fagansatte og ledere. Vi fikk også noen gode tilbakemeldinger på hva som er bra. Det vil vi ta med oss i videre dialog med Oslo kommunes politiske ledelse. Det er helt klart et behov for å ta tak i en del ting på enkelte arbeidsplasser. Men basert på tilbakemeldingene vi fikk under samlingen er det veldig mye bra som skjer i Oslo, sier Erfaringssentrums Mohn-Haugen.

Vi ser frem i mot neste inspirasjonsdag! Sjekk ut våre kommende arrangementer på vår nettside.