Musikkterapi hos Stedet Sagene

 

 

Sterkere Sammen konferansen blir det konsert med brukere fra Stedet Sagene! I den anledning tok en prat med Erlend Barratt-Due Solum, en av musikkterapeutene på Stedet Sagene. Med oss deler han om sin reise fra klassisk musikk til musikkterapi, og verdien i musikkterapi.

 

Fra Barratt Due til Stedet Sagene

Erlend begynte sin musikalske karriere i ung alder med klassisk klarinett og deltok blant annet på tilbud for unge talenter på Barratt Due, en av norges eldste og fremste skoler innenfor musikk. Men han innså etterhvert at det å bli profesjonell musiker innebar en urimelig arbeidsinnsats og altfor strenge krav, og det var med musikkterapi han fant sitt kall og ble en ivrig student.

«Det var med musikkterapi jeg følte ting falt på plass,» sier Erlend. Erlend har vært hos Stedet Sagene helt siden 2015, først som student i praksis. Han ble så ansatt og var i begynnelsen i en rolle som en slags miljøterapeut. «Jeg fikk masse god erfaring med å måtte gjøre alt mulig greier, men det har jeg ikke tid til nå lengre.»

Erlend er nå ansatt på Stedet Sagene som musikkterapeut, og en del av et team på tre dedikerte musikkterapeuter, bestående av seg selv, Daniel Næsheim og Ingvill Trydal. «Det er fantastisk å ha kollegaer å diskutere fag med,» sier Erlend entusiastisk. «Det er hyggelig å ha kollegaer som er musikkterapeuter. Jeg tror enkelte jobber litt alene, i et tverrfaglig team og sånt, men er alene med faget sitt.»

 

Musikkterapi på Stedet Sagene

«Det er det store spørsmålet! Som studenter blir vi presentert med en telefonkatalog av en bok. Defining music therapy!» sier Erlend og ler. «Hvis man tenker på musikk som fenomen, er det noe vi mennesker har holdt på med såpass lenge at vi har utviklet ørene våre til å bli ganske sofistikerte ved hva vi kan motta av musikalsk informasjon. Vi har utviklet oss til å være rytmiske sammen, og allerede som babyer er tonefall, og musikalske ting, veldig viktig. Musikkens evne til å aktivere følelsene våre, samt det relasjonelle ved musikalsk samspill er viktige elementer i musikkterapi.»

Når det kommer til å utøve eller praktisere musikkterapi er fremgangsmåten mindre teoretisk, og Erlend og hans kollegaer er først og fremst opptatt av hva musikken kan gi andre, og det er individuelt.

«Ressursorientert musikkterapi er stort i Norge og vi jobber ut i fra samfunnsmusikkterapi. Stedet Sagene er ikke et behandlingssted og man er her kanskje fordi man søker et fellesskap. Musikk er noe man kan bruke til å utrykke seg, ta plass, vise seg frem – hva har det å si for selvbildet ditt. Du blir trygg her og kanskje det åpner for andre arenaer i livet ditt. Tilgang på musikk burde vært en selvsagt borgerrettighet. Evolusjonsmessig har vi dette apparatet og det kan være godt å la det fylle oss.»

Erlend og hans kollegaer er opptatte av å skape et miljø der deltakerne kan uttrykke seg gjennom musikk, styrke selvbildet sitt, og åpne dører til nye arenaer i livet. Selv om Stedet Sagene ikke er et behandlingssted, gir det en plattform for individuell vekst og uttrykk. Musikkterapeutene jobber med en mangfoldig gruppe mennesker, og Erlend har lært mye om betydningen av relasjoner i denne prosessen.

«Musikkterapi kan handle om så mangt, blant annet om å bruke musikk som et verktøy for å hjelpe klienten gjennom terapeutisk endring, og det handler om å bygge relasjoner gjennom musikk.»

 

Opptatte av brukermedvirkning

Stedet Sagene har ingen bydelstilhørighet og er tre musikkterapeuter på jobb. De er også med i flere nettverk og får veldig mange henvendelser. Dette har ført til at de har måttet jobbe med å finne en bærekraftig modell.

«Da jeg startet her fikk folk lang oppfølging. Og etterhvert ble det venteliste, individuelle forløp måtte begrenses, og modellen bare måtte få en form! Formålet kan bli å finne ut hvordan DU kan selvstendig bruke miljøet. Vi kan ikke lære noen å spille piano fra scratch og vi er opptatte av å fostre selvstendighet hos deltakerne.

«Hvis vi starter et band her så er det viktig at vi (musikkterapeuter) er erstattelig i stor grad i det bandet. Noen ganger kan den gode tilbakemeldingen være at jeg ikke får være med i bandet lenger! Vi streber etter å være dynamiske og ikke stagnere.»

 

Konsert på Sterkere Sammen

«Det er utfordrende å planlegge så langt frem i tid og vi er alltid åpne for å utforske ulike sjangre. På Sterkere Sammen fremfører vi muligens litt punk-rock, samt noen gode historier fra musikerne!»