Erfaringskonsulentprisen 2021

Foto: Anette Skutlevik

Erfaringskonsulentprisen 2021

Dag 2 av Sterkere Sammen 2021 åpnet med at erfaringskonsulentprisen 2021 ble delt ut.  «Erfaringskonsulentprisen» har blitt delt ut fire ganger tidligere. Audun Pedersen stod for utdelingen.

Begrunnelse

Årets priskomitè bestod av fire personer, hvorav to fagpersoner og to erfaringskonuslenter Fredrik Hiis Bergh og Kristina Åkerblom representerte fagperspektivet mens Mirabel Nyguen og Christian Kallager stor for erfaringskonsulentperspektivet. Priskomiteen fikk inn mange nominasjoner og beskrev en tøff jobb med å avgjøre årets vinner:

«Priskomiteen har hatt et svært spennende oppdrag. Det kom inn 18 nominasjoner fordelt på 12 kandidater. Kandidatene som har vært nominert har ulik fartstid som erfaringskonsulent, og arbeider på ulike nivåer i tjenesten. Priskomiteen er imponert over det engasjementet og den fantastiske innsatsen gjøres i det daglige i tjenestene. Spesielt gledelig synes vi det er at mange av de som har blitt nominert til årets pris er nye i erfaringskonsulentrollen. Dette lover meget godt for fremtiden.»

På tross av en krevende prosess rundt oppdraget, landet priskomiteen på en absolutt verdig vinner! Audun Pedersen stod for prisutdelingen og leste opp følgende begrunnelse:

«Vinneren av årets Erfaringskonsulentpris har arbeidet som erfaringskonsulent i snart 10 år. Vinneren er en av de første i landet som ble ansatt med tittelen erfaringskonsulent. Vedkommende har gjennomgående bedrevet nybrottsarbeid i rollen sin, og bidratt til at flere erfaringskonsulenter har kunnet følge etter. Vinneren har jobbet som erfaringskonsulent i flere kommunale tiltak og bidratt med innsats i ulike komiteer og arbeidsgrupper.

Vinneren beskrives som uredd, modig og engasjert med et tydelig fokus på brukerne og deres rettigheter. Vedkommende har også engasjert seg i erfaringskonsulentenes rettigheter, og var blant annet en av initiativtakerne til å utforme yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulentene.
Personen har aldri bedt om eller søkt honnør for egen innsats og setter alltid saken foran å promotere seg selv og sitt virke. Gjennom sitt arbeid med bostedsløse og rusavhengige har hun i det daglig utgjort en forskjell for mange i en marginalisert og sårbar gruppe.

Vinneren av erfaringskonsulentprisen 2021

Vinneren er Susanne Albertine Davidsen»

En overrasket og satt ut Susanne ville gjerne dele prisen sin med alle erfaringskonsulenter og hun takket for innsatsen til de som har kjempet fram rollen sammen med henne.

Vi gratulerer Susanne med en velfortjent pris og heier på en dyktig erfaringskonsulent!

Tidligere vinnere av EK-prisen:

2017: Astrid Weber
2018: Torbjørn Mohn Haugen
2019: Solveig Rob
2020: Morten Brodahl

Tusen takk for innsatsen!

Vi ønsker å rette en takk til alle som nominerte kandidater, og til priskomiteen som gjorde en omfattende og grundig jobb med å kåre årets vinner. En særlig takk rettes til Audun Pedersen for å ha delt ut erfaringskonsulentprisen på strålende vis!

Vi gratulerer Susanne med prisen og er sikker på at vi vil se mer av henne fremover!

I 2021 ble også erfaringskonsulentenes ærespris delt ut. Det kan du lese mer om her.