Ny rapport om bruk av erfaringskompetanse i Uteseksjonen Oslo

 

Uteseksjonen lanserte nylig en rapport med tittelen «Fra erfaring til ressurs: erfaringskompetanse og likepersonsarbeid i Uteseksjonen.» Rapporten gir innsikt i organisasjonens erfaringer og tilnærminger ved bruk av erfaringskompetanse. Vi har hatt gleden av å sitte ned med forfatteren Maren Alstad Overrein, erfaringskonsulentene Abdi Ali Mohamed og Adnan Hussein, samt leder Børge Erdal, som alle har bidratt til rapporten.

 

Viktigheten av veiledning

I Erfaringssentrum vet vi godt fra både samtaler og undersøkelser at mange erfaringskonsulenter savner mer veiledning på jobb, og rapporten beskriver godt tilliten og kvaliteten et fokus veiledning kan bidra til. Abdi, deler sine tanker om viktigheten av god veiledning: «Vi samarbeidet med 15 bydeler. Vi møter mindreårige. Er ved Oslo S. På Vaterland. Vi deltar på ansvarsgruppemøter. Er er ute i gatene. Vi må kunne så mye! God opplæring er veldig viktig.»

«Det skulle bare mangle at vi ikke har veiledning for denne yrkesgruppen når vi har det for alle andre. Vi har jobbet veldig bevisst og systematisk for å utvikle denne rollen i vår tjeneste. Å ha gode systemer for at det vi utvikler skal bli bra – kvalitet – og oppleves trygt for de ansatte er viktig,» legger Børge til.

Adnan, også erfaringskonsulent, påpeker at veiledning har hjulpet ham med å takle utfordringer på jobb: «Jeg vet at ikke alle erfaringskonsulenter har like mye veiledning som oss. Jeg trodde jobben som erfaringskonsulent var å stå på scene og fortelle historier og trodde jeg skulle dele erfaringene mine 24/7. Jeg ble glad da jeg oppdaget at det ikke var hele jobben. Veiledning fikk meg til å reflektere over jobben.»

 

 

Erfaringskonsulentene er brobyggere

Et viktig aspekt ved erfaringskonsulentenes rolle rapporten beskriver er som brobyggere: «De synliggjør hjelpetilbud for våre brukere og formidler nyttig informasjon ut i miljøene. De er gode på å fjerne tabuer og senker terskelen for kontakt mellom tjenesten og innbyggerne i de miljøene vi jobber i.» (s. 15-16)

«Moren min har kanskje to hundre somaliske bekjente, og de kan for eksempel hører fra henne at jeg jobber med barnevernet,» forteller Abdi. «Da kommer mamma iblant til meg og ber meg hjelpe. Du blir kjent som han som jobber med ungdom. På en måte er det veldig positivt fordi vi får mulighet til å spre ordet. Vi har åpnet dør for mange, og det er skremmende hvor lite info noen kan ha om hjelpeapparatet.»

Børge utdyper: «Det er viktig at våre ansatte i tillegg til å inneha nødvendig faglig kompetanse, speiler innbyggerne. Både med bakgrunn, erfaringskompetanse og personlig egnethet. Om innbyggere kan tenke at de i Uteseksjonen ser ut som meg, så tenker jeg at
Uteseksjonen blir en bedre og mer relevant tjeneste. En mindre skummel tjeneste. Det handler om å speile Oslo, og da er mangfoldet en ressurs.»

 

En rapport som alle bør lese

Maren forteller at rapporten er ment å være praktisk nyttig for ledere, fagfolk og erfaringskonsulenter. «Og politikere! De henger seg opp i detaljer og bør sette seg inn i kompleksiteten», skyter Børge inn.

Rapporten beskriver denne kompleksiteten med et klart språk og løfter frem flere aspekter av deres tilnærming med å benytte erfaringskompetanse og hvordan erfaringskonsulentene jobber. Det er verdifullt lesestoff for alle. Rapporten finner HER.

Du kan også møte Uteseksjonen ved sin stand på Sterkere Sammen konferansen neste uke, og slå av en prat om rapporten der og få den i fysisk format!