Anna-Sabina Soggiu skal være med å inspirere erfaringskonsulentene i Oslo

Anna-Sabina Soggiu

Anna-Sabina Soggiu er bokaktuell med boka «Vi fattigfolk». 8. juni deltar hun på  inspirasjonsdagen Erfaringssentrum arrangerer for ledere, erfaringskonsulenter og fagpersoner i Oslo kommune

– Hvorfor er det viktig å ha erfaringskonsulenter ansatt i tjenestene i Oslo kommune, tenker du?

– Jeg tenker at det er viktig at erfaringskompetanse får en plass i kunnskaps- og tjenesteutvikling. Erfaringskonsulenter er en del av dette. Videre tenker at erfaringskompetanse er viktig på ulike nivåer i sosial- og helsetjenester. Både på individ, tjeneste og systemnivå. På individnivå er det med på å skape håp og gjenkjennelse. På tjeneste- og systemnivå er det er viktig tilfang av kunnskap som baserer seg i erfaringer med å møte tjenester og å samarbeid om hjelp, sier Anna-Sabina Soggiu.

– Hva er det viktig at arbeidsgivere og erfaringskonsulenter tenker på når de skal samarbeide med hverandre?

Soggiu mener dette er et vanskelig spørsmål å svare på, men sier at erfaringskonsulenter er ordinære arbeidstakere og at sånn sett trenger man ikke gjøre det noe mer komplisert enn øvrig samarbeid mellom arbeidsgivere og fagansatte. Det er allikevel viktigat arbeidsgivere har et gjennomtenkt forhold til hvordan de ønsker å bruke erfaringskompetanse i sin organisasjon. Det bør ikke være tilfeldig og kun opp til konsulentene selv å fylle slike stillinger sier Soggiu.

Hvilke utfordringer synes møter du som fagperson med egenerfaring?

Jeg har brukt en del tid på å tørre ta i bruk egenerfaringer i arbeidet mitt i redsel for å bli oppfattet som uprofesjonell. Jeg tenker at vi bør utfordre oppfattelsen av profesjonalitet der også erfaringer innlemmes som en del av en profesjonell rolle. Dette mener jeg gjelder alle, uavhengig av hva slags erfaringer man har i livet. Men dette krever kanskje transparente arbeidsmiljøer som setter fokus på hvordan man kan benytte egenerfaring i arbeidet. For eksempel gjennom veiledning.

Du har jo nettopp skrevet bok, hva er budskapet og hvordan håper du boka vil endre verden? 

Haha, redde verden du? Mitt absolutte hovedbudskap i boka er at fattigdom handler om mangel på penger og ikke feil ved individene. Og sånn sett er det et samfunnsproblem som skal løses politisk og på systemnivå. Jeg opplever at vi nå forstår og forklarer fattigdom som dysfunksjoner ved individene, og sånn sett bommer vi når vi forsøker løse det ved å endre ett og ett individ.

Jeg mener det er undertrykking satt i system. Så har jeg jo skrevet boka som en fortelling om min egen oppvekst til unge folk som vokser opp med samma levekår i dag. Og håper i grunnen at det skal slippe føle på skam for samfunnsskapte problemer, slik jeg selv har følt på. Jeg hadde trengt å ha slike samtaler jeg nå åpner opp for å ha med ungdom da jeg sjøl var ung. Så om noen ungdomsklubber eller andre tjenester i Oslo Kommune har lyst til å snakke med meg tar jeg gjerne turen.

Du kan lese mer om, og kjøpe boka her. 

– Vi er veldig glad for at Anna-Sabina tar seg tid til å komme på inspirasjonsdagen vår, sier generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen. Det er veldig fint at Bydel Ullern og erfaringskonsulentene der har tatt initiativ til å få til en sånn dag. Jeg gleder meg veldig. Det er allerede over 40 påmeldte og jeg håper enda flere vil komme.

Program

09:30 – Hvorfor har Oslo kommune erfaringskonsulenter i tjenestene? 

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

09:45 – Sofasamtale – «Må jeg skape min egen jobb i Oslo kommune?»  

Stig Olav Larssen (Erfaringskonsulent), Mickael Koroma (erfaringskonsulent), Eilert Vigebo (Leder, NAV Ullern), Gry Nina Fosso (Erfaringskonsulent), Anna-Sabina Soggiu (KORUS) Elin Sundsbarm (Helseetaten), Fredrik Eriksen (Enhetsleder, Bydel Gamle Oslo)

10:30 – Pause  

10:45 – Philipp Paul Lobmaier, psykiater – Rus FACT Vest «Det virker!»

11:30 – lunsj  

12:30 – 13:30 Tilbakemeldinger fra erfaringskonsulenter og ledere (tilbakemeldingene sendes til bystyret)

Tina Kristoffersen & Torbjørn Mohn-Haugen

  1. Hva er utfordringene?
  2. Hva fungerer godt?

Pause 

13:45 – Hva sier forskningen om barrierer og effekter?

Kristina Åkerblom, Phd. kandidat Høgskulen på Vestlandet

14:30 – Avslutning

meld deg på inspirasjonsdagen og sjekk ut de andre arrangementene til Erfaringssentrum her.

Foto av Anna-Sabina Soggiu: Sissel M. Rasmussen