Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjeneste?

fremtidens helsetjeneste

Under finner du opptaket av arrangementet «Har erfaringskonsulenten egentlig en plass i fremtidens helsetjeneste?». Arrangementet var et samarbeid mellom  Erfaringssentrum og Napha under Arendalsuka 16. august.

 
I tillegg til Napha og Erfaringssentrum var også Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, KNUTEPUNKT FOR RECOVERY, Norsk sykepleierforbund og SPOR – Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus samarbeidspartnere. I forbindelse med arrangementet publiserte Erfaringssentrum en egen artikkel om dette. Den finner du her.

– Endelig har vi nådd noen flere politikerne også. Det er veldig bra tenker jeg, og et startskudd for oss i Erfaringssentrum sier generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen når han ser tilbake på arrangementet i august.

– Det er mange helsepolitiske dokumenter som skal skrives i tiden som kommer, og det er viktig at vi erfaringskonsulenter også får vist oss frem. Jeg er utrolig glad for at politikerne vi har møtt de siste månedene har vært så positive. Tormod klovningDet er også utrolig gøy at vi fikk til et så bredt samarbeid under Arendalsuka med så mange aktører. Jeg er glad for at stortingsrepresentant Cecilie Myrseth og leder for helse- og sosialfraksjonen for Høyre Hassan Nawaz har fått opp øynene for bruken av erfaringskonsulenter fortsetter Mohn-Haugen. 

Å inspirere politikere er noe vi bør gjøre mer av i årene som kommer, vi må øke bevisstheten rundt de ulike måtene en kan styrke brukermedvirkningen i tjenestene. Men akkurat nå får vi feire at vi kan krysse av for at erfaringskonsulentene har en plass i fremtidens helsetjeneste, og heller fokusere på hvilken plass vi skal ha og hvordan vi skal få løst utfordringene med at de skal kunne få den plassen. Dette er et arbeid som fag, erfaring og politikk må gjøre i fellesskap. 

Gratulerte erfaringskonsulentene, skrøt av konferansene og oppfordret til kritiske blikk på rollen

Under arrangementet deltok blant annet Tormod Klovning. Han er seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

– Først og fremst vil jeg jo gratulere erfaringskonsulentene med hvor de er kommet sa han og fortsatte med å si at erfaringskonsulent-konferansene, det er de kuleste og gøyeste konferansene vi er på hvert år. 

Klovning er fascinert av at en så stor gruppe kan være så enige, og understreket viktigheten av at når «alle er enige» – da er det en akademisk øvelse å stille spørsmål. 

– Jeg er veldig glad for at Nasjonalt senter for erfaringskompetanse tar for seg de kritiske perspektivene på erfaringskompetanse og erfaringskonsulentene. Det gjør at vi kommer videre. Det er også alltid gøy å høre Tormod prate. Derfor gleder jeg meg til at han åpner Sterkere Sammen konferansen 2022 sier Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.