Erfaringskonsulentenes ærespris 2021

Foto: Anette Skutevik

Erfaringskonsulentenes ærespris 2021

Under festmiddagen på årets «Sterkere sammen» konferanse, troppet Tove Gundersen, Generalsekretær i rådet for psykisk helse overraskende opp på scenen for å dele ut «Erfaringskonsulentenes ærespris».

Vinneren av æresprisen blir innstilt av styret i Erfaringssentrum og tildeles en person som har gjort en særlig innsats for å fremme erfaringskonsulenter og deres rolle. Prisen deles ut med ujevne mellomrom. Årets vinner har jobbet iherdig og målrettet for å fremme erfaringskonsulenter i en årrekke og avgjørelsen kom fra et enstemmig styre.

Prisen ble delt ut og lest opp av Tove Gundersen til jubel fra salen.

Begrunnelse for årets ærespris

Erfaringskonsulentenes ærespris deles ut til en person som har bidratt over tid og med iherdig innsats for å fremme erfaringskonsulentene. Årets vinner har jobbet aktivt for å sette fokus på erfaringskonsulenter og ikke minst utdanningen av disse. 

Årets vinner har en gjennomgående positiv innstilling og har hjulpet mange erfaringskonsulenter til å se sin egen verdi og til å finne sin plass i et arbeidsmiljø. Personen er lydhør, interessert og oppsøkende når erfaringskonsulenter står på agendaen. Vinneren har bidratt iherdig med utviklingen av MB-programmet i Bergen og inkluderer erfaringskonsulenter i alle sammenhenger. Vinneren har vært en viktig foregangsperson for MB og ek-rollen også utenfor Norges grenser. 

Erfaringssentrum er takknemlig for og har lagt merke til denne personens innsats både for utdanning og motivasjon for å sikre flere stillinger for erfaringskonsulenter.

Erfaringskonsulentenes ærespris 2021 tildeles Audun Pedersen

Årets vinner framstod ydmyk og overrasket, akkurat slik vi kjenner ham! Han holdt en spontan og rørende tale om oppstarten av MB-programmet og politisk arbeid for å få dette til. «Jeg er ikke vandt til å få priser, men hvis jeg skulle få en pris, så må dette være den flotteste. Fra dere erfaringskonsulenter».

Vi gratulerer Audun med en velfortjent pris og håper han fortsetter det gode arbeidet!

Tidligere vinnere av erfaringskonsulentenes ærespris:

2019: Marit Borg

Tusen takk for innsatsen!

Tusen takk til styret i Erfaringssentrum for sitt viktige arbeid, og en stor takk til Tove Gundersen for å ha stilt opp atter en gang!

Vi gratulerer Audun med prisen og gleder oss til å se hva han får til i fremtiden!

 

Vi delte også ut erfaringskonsulentprisen 2021 på årets konferanse. Det kan du lese mer om ved å klikke her