Forskningsprosjekt om recovery i rollen

Masterstudent ønsker erfaringskonsulenter til forskningsprosjekt

Vil du delta i et forskningsprosjekt om recovery i rollen som erfaringskonsulent?

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke hvilken betydning rollen som erfaringskonsulent har for egen tilfriskningsprosess. Prosjektet inngår i student Sandra J. Hordvik sin masteroppgave i Samfunn og helse: Psykisk helse- og rusarbeid ved Universitetet i Sør-øst Norge.

Hvilken betydning kan det å jobbe som erfaringskonsulent i rusomsorgen ha for den enkelte erfaringskonsulents egen tilfriskningsprosess?

Tidligere forskning viser at det er ytterligere behov for å undersøke hvilken betydning rollen som erfaringskonsulent har for egen tilfriskningsprosess. I prosjektet vil vi utforske dette nærmere ved å intervjue 6-8 erfaringskonsulenter.

Hvis du ønsker å lese mer om forskningen som siktes til, er noen av disse listet her:

Forventninger til deltakere

  • Være ansatt i stilling, eller jobbe frivillig, som erfaringskonsulent/medarbeider med brukererfaring
  • Jobbe innenfor fagfeltet rusomsorg, eller direkte med annet rusarbeid

Hvis du velger å delta i prosjektet innebærer dette at du møter til et intervju via en digital plattform, som vil ta ca. 1 time. Vi gjør sammen avtale om når intervjuet skal være, og hvilken digital plattform som vil brukes for dette (f.eks. Zoom eller Microsoft Teams).

Meld interesse for prosjektet her

Klikk her for å finne mer informasjon om målene for prosjektet og hva en eventuell deltakelse vil innebære for deg.

Hvis du kunne tenke deg å delta på «forskningsprosjekt om recovery i rollen som erfaringskonsulent», eller har spørsmål om prosjektet, ta gjerne kontakt på med

Sandra J.Hordvik på

Mail: 236967@student.usn.no 

Telefon: +47 98072436.