Erfaringskonsulent-nytt: februar

erfaringskonsulent-nytt februar

Erfaringskonsulent-nytt: Februar

«Erfaringskonsulent-nytt: februar» er den første månedlige oppdateringen vil lager. vårt mål er å oppsummere aktuelle saker om erfaringskonsulenter fra fagtidsskrifter, forskning, samt annet som er med på å fremme erfaringskompetanse i norske velferdstjenester.

– Det skal være enkelt å finne stoff om erfaringskonsulenter. Erfaringskonsulent-nytt er vår måte å få til dette sier organisasjonsrådgiver i Erfaringssentrum Andrea Holst.

Skal gjøre det enklere å finne frem

Det er flere aktører i Norge som har ressurssider om erfaringskonsulenter. Deriblant Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og Napha. Det kommer også ut en del forskningsartikler om erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse i tidsskrifter på jevnlig basis.

– Vi følger med så godt vi kan, men det er ikke alltid like enkelt for arbeidsgivere, studenter og erfaringskonsulenter å følge like godt med. Dette er grunnen til at vi ønsker å lage en artikkel med oppsummering med aktuelt stoff fra inn- og utland, og ingenting er bedre enn å starte denne måneden. For februar har vært en måned med mange nyheter om erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse.

Erfaringskonsulent-nytt for februar:

I februar har det skjedd mye når det kommer til erfaringskonsulenter. Det har vært en måned med lansering av flere rapporter og Napha har nå egen temaside om erfaringskompetanse. Under finner du mer informasjon om disse nye, spennende rapportene.

erfaringskonsulent-nyttNy temaside om erfaringskonsulenter

Napha har lansere temasider om erfaringskonsulenter. Vi Erfaringssentrum ser på dette som et signal om at erfaringskonsulenten er blitt en naturlig del av psykisk helsearbeid. Du kan lese et intervju med organisasjonsrådgiver og styreleder Torbjørn Mohn-Haugen som ble gjort i forbindelse med lanseringen her.

På de nye temasidene får du oversikt over viktige temaer og ressurser knyttet til erfaringskompetanse og erfaringskonsulenter. Faglig rådgiver i Napha Solrun Steffensen i Napha håper temasiden kan løfte frem den erfaringsbaserte kunnskapen og kompetansen, samt at temasiden kan bidra til at flere tar i bruk erfaringskonsulenter i tjenestene. Sjekk ut temasiden her.

 

 

Ny rapport om erfaringskonsulenter fra Bergen kommune

Etat for barn og familie i Bergen kommune har et ønske om at det skal være mulig møte erfaringskonsulenter når man søker hjelp. Etaten har derfor undersøkt hvordan dette best kan gjøres. Sluttrapporten ble ferdigstilt 21. januar. Du kan lese den her.

Rapporten gir viktige råd og tips til hva som er viktig når erfaringskonsulenter skal ansettes, hvordan de bør følges opp og om viktigheten av rolleavklaringer før ansettelse.

– Denne rapporten kan nok mange arbeidsgivere ha nytte av å lese. Vi synes det er utrolig flott at Etat for barn og familie i Bergen har gjort dette arbeidet sier styreleder i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen.

 

Rapport om helsepersonells bruk av personlige erfaringer
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har lansert rapporten «Helsepersonells bruk av personlige erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet». Det er en studie av helsepersonells bruk av egenerfaring innen psykisk helse- og rustjenestene. Rapporten er skrevet av Johan Siqveland og Pia Jensen. I norsk kontekst er det lite kunnskap om akkurat dette temaet. Du kan bestille rapporten her.

Målet med studien

Målet med studien var å skaffe mer kunnskap om hvor mange av de som arbeider i psykisk helsevern eller TSB som har erfaringer med selv å ha psykiske lidelser eller rusproblemer eller å ha vært pårørende til noen med slike vansker. Vi ville vite mer om de deler disse erfaringene med pasienter, pårørende eller kolleger i jobben, og om de bruker erfaringene sine aktivt eller bevisst iyrkesutøvelsen.

 

En annen spennende artikkel om det samme temaet fra 2021 finner du her.

Litteraturstudie: Hva er viktig når erfaringskonsulenter jobber i tverrfaglige team

I en ny litteraturstudie med tittelen «Peer support workers role and expertise in inter professional learning in mental health care: a scoping review» kommer det frem flere interessante funn. Studien er gjort av svenske forskere ved Universitet i Gøteborg. Det er en oppsummering av litteratur om erfaringskonsulenter i tverrfaglige team. Oppsummeringen viser at det at erfaringskonsulentene blir sett på som likeverdige partnere i tjenestene og får tillit fra andre fagansatte kan bidra til at deres unike bidrag inn i tjenestene får størst mulig effekt. Du kan lese studien her.

Aktuelle kurs og konferanser

Sterkere sammen konferansen 2022 vil bli lansert i løpet av våren. Konferansen vil foregå i Oslo. Informasjon om billetter og annet komme snart. Er du interessert i å delta eller har tips til foredragsholdere kan du sende oss en e-post info@erfaringssentrum.no 

Nettverkssamlinger i dialogiske og samarbeidende praksiser

I juni arrangerer Napha en Nettverkssamling i dialogiske og samarbeidende praksiser 13. og 14. juni. Les mer om samlingen her.