Erfaringskonsulent lønn

Et vanlig spørsmål mange stiller før de skal bli erfaringskonsulent er hva slags lønn en kan forvente. Dette er et tema det er vanskelig å svare på fordi forskjellene er store avhengig av hvor i landet en jobber, og hva slags stilling du søker på. Lønnen varierer fra 300 – 600 000 kroner i en fulltidsstilling. 

Jeg får ofte spørsmål om hva slags lønn en kan forvente som erfaringskonsulent. Dette er et spørsmål det er vanskelig å fortelle noe konkret om, rett og slett fordi det ikke finnes en fast tariff eller sentral avtale om hva en erfaringskonsulent bør tjene. Lønnsnivået ligger i dag mellom ca 300 – 600 000 kroner pr. år i en fulltidsstilling.

Det er heller ingen gode føringer på hva erfaringskompetansen er verdsatt til. Mange erfaringskonsulenter, medarbeidere med brukererfaring, medforskere og erfaringsmedarbeidere ender derfor opp med uklare lønnsvilkår, og vanskeligheter med å plasseres på lønnsstigen i kommunen eller helseforetakets lønnsstiger.

Diskusjonen om av hva egenerfaringen bør verdsettes til og hvordan erfaringskonsulenter skal lønnes er derfor en pågående diskusjon innad i Erfaringssentrum og i feltet generelt. Søker du på en stilling som erfaringskonsulent vil du ofte se at det står «lønn etter avtale».

Dette kan bety at du i løpet av ansettelsesprosessen blir nødt til å forhandle lønnsvilkår. Her mener Erfaringssentrum at du ikke bør la deg presse til en lav lønn bare for å få jobben. Du bør kreve kompensasjon for din egenerfaring og utfordre den som ansetter deg til å gi en skikkelig kompensasjon for egenerfaringen. En seriøs arbeidsgiver vil gi deg en økt lønn for arbeidet og vil måtte anerkjenne at erfaringskompetansen de etterspør har en egenverdi som også kan måles i kroner og øre.

Noen arbeidsgivere gir automatisk 5-10 års ansiennitet til nyansatte erfaringskonsulenter begrunnet i at de vil kompensere egenerfaringen. Dette kan du trekke fram som et forslag under lønnsforhandlinger, da dette er en forholdsvis enkel prosess for arbeidsgiver. Du bør også sjekke hva som står på lønnsslippen din; hvilken stillingstittel har du? Stillingstittelen kan variere fra å være assistent, konsulent til erfaringskonsulent. Å ha riktig stillingstittel gjør det mer oversiktlig å diskutere lønnsvilkår.

I en prosjektstilling?

Er du i en prosjektstilling med usikkerhet rundt hvor lenge det er mulig at du får bli i jobben bør du kreve høyere lønn, enn hvis du ansettes direkte i en fast stilling. Dette er viktig fordi det å stå i høy grad av usikkerhet gir større utfordringer og større belastning for deg som arbeidstager. Det er også viktig at du avklarer med arbeidsgiver tidlig om du føler at du er usikker på hva han, hen eller hun har tenkt i forbindelse med en prosjektstilling. Er det tenkt at stillingen skal gjøres fast på sikt eller er tanken at kommunen eller helseforetaket kun ønsker en prosjektstilling i en gitt periode. Å avklare dette tidlig i ansettelsesforholdet, gjør det også enklere for deg som arbeidstager å planlegge for fremtiden. Du blir tryggere. Tidlig i ansettelsesforholdet bør du bruke din stilling som «opprører» i helsetjenesten til å ta en prat med politisk ledelse og pushe på for at de skal forstå viktigheten av å ha erfaringskompetanse som viktig og integrert del av tjenesten.

Erfaringssentrum har et ønske om flest mulig faste, heltidsstillinger for erfaringskonsulenter, men vi anerkjenner kommunenes problem med å implementere slike stillinger i fast drift. Det er derfor vi jobber politisk for å endre praksisen og få kommuner til å ansette fast, når de først skal ansette en erfaringskonsulent. Vi vet dette er utfordrende fordi mange kommuner har søkt prosjektmidler for å få ansatt en erfaringskonsulent.

Din bevissthet rundt usikkerheten det er å stå i en prosjektstilling fra starten av kan gjøre at du blir mer fokusert og arbeider hardere for en fast stilling. Det kan også i større grad, mentalt forberede deg på midlertidigheten i stillingen. Da kan du se deg rundt etter andre stillinger når tiden din i kommunen eller helseforetaket skal avsluttes.

Det kan være en stor fordel å være en del av et Fagforbund.  Erfaringssentrum har pr. i dag et samarbeid med Fagforbundet. Fagforbundet har nå opprettet en egen side for erfaringskonsulenter.

Har du ikke blitt medlem av Erfaringssentrum enda? Da kan du klikke på denne linken for å bli medlem.

Spørsmål?

Lurer du på noe rundt det å bli erfaringskonsulent, rådgivning rundt lønn, ikke nøl med å ta kontakt med oss på telefon eller e-post:

E-post: info@erfaringssentrum.no