Årsmøte i Erfaringssentrum

22.oktober kl 17:00-20:00 arrangeres digitalt årsmøte i erfaringssentrum. Alle våre medlemmer har fått sakspapirer og påmeldingslink på Mail! Husk å melde deg på hvis du ønsker å være med!

 

Ta kontakt med vår organisasjonssekretær, Andrea Holst ved spørsmål. Hun kan nåes på andrea@erfaringssentrum.no

 

Vi gleder oss til digitalt årsmøte og ser fram til å se medlemmene våre på skjermen. Nye kandidater til styret skal stemmes fram og vi har innkomne saker hvor blant annet medlemsavgiften skal diskuteres.

 

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til å delta i møtet!

 

Saksliste:

A) Valg av møteleder
B) Valg av tellekorps
C) Godkjenning av stemmeberettigede
D) Valg av en til å føre protokoll og minst to medlemmer som protokollvitner
E) Godkjenning av møteinnkallingen

 

Årsrapport og regnskap for 2019
A) Årsrapport og årsregnskap for 2019
B) Budsjett for 2021
C) Handlingsplan for 2021 – 2022

 

Innkomne saker
A) Medlemsavgift
B) Nye erfaringskonsulenter
C) Erfaringskonsulentrollen

 

Valg
A) Valg av nestleder for 2 år
B) Valg av styremedlem for 2 år
C) Valg av varamedlemmer for 2 år
D) Valg av valgkomité for neste årsmøte