Jobber fortsatt for gode løsninger

Jobber for gode løsninger

17.10.2022 deltok generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen og fungerende styreleder Rune Lundquist på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi i Erfaringssentrum jobber fortsatt med gode løsninger på utfordringene organisasjonen står i etter at det øremerkede tilskuddet vårt ble foreslått avviklet i statsbudsjettet for 2023. 

Under høringen sa Mohn-Haugen følgende: 

Erfaringskonsulenter er mennesker som har slitt seg gjennom alvorlige helseutfordringer og kommet seg. Nå jobber de i tjenestene som vanlige ansatte. Slik jobbet jeg i seks år, og jeg vet hvor viktig det er å ha støtte av andre i samme rolle. Vi i Erfaringssentrum vet hvor viktig denne rollen kan være for å utvikle helsetjenestene våre i en mer brukerorientert retning.  

I 2012 var jeg selv kandidat for selvmord.  Etter langvarig psykisk sykdom kunne jeg vært kandidat for uføretrygd, men jeg valgte å bruke ressursene mine. Det er det mange andre som gjør.  

  • Vi har Solveig som følger folk fra Kronstad DPS til Fontenehuset i Bergen 
  • Knut Jarle i Stavanger som jobber i et tverrfaglig team.  
  • David i Trondheim som jobber på St. Olavs hospital. 
  • Rune på Hamar som jobber med forskning og utviklingsarbeid for tjenestene 
  • Mickael i NAV Tromsø støtter unge med rusutfordringer inn i behandling og aktivitet 
  • Adnan jobber med oppsøkende arbeid her i Oslo. 

Denne nye yrkesgruppen støtter og utvikler vi i Erfaringssentrum. Vi jobber med å få på plass gode arbeidsvilkår.  

Vi hjelper arbeidsgivere med å ta i bruk erfaringskonsulentene i tjenestene.  

Erfaringssentrum støtter opp så det blir flere Solveig-er og Knut Jarler.  

Mange jobber alene ute i tjenestene.  

Vi har etablert veilednings- og nettverksgrupper, og siden januar 21 har vi mottatt over 650 henvendelser.  

Erfaringssentrum er der når det blir tunge dager, da er vi gode støttespillere. 

I 2022 har vi nesten 40 prosent vekst i medlemsmassen.  

Flere erfaringskonsulenter velger å gå videre med andre helsefaglige utdanninger, og spør oss om karriereveier. 

Vi hjelper rett og slett til med å få flere i jobb. 

For oss er det viktig at tilskuddsmidler skal fordeles rettferdig, og vi er for like muligheter, men Regjeringens forslag om å avvikle det øremerkede tilskuddet vårt uten forvarsel gjør at organisasjonen står i en sårbar situasjon.  

Rune-TorbjornJa, vi skal over på en søkbar ordning, men vi trenger noe mer tid til å tilpasse oss omleggingen fra øremerkede tilskudd til søkbare ordninger.  

Vi har et håp og et ønske om at omleggingsprosessen for Erfaringssentrum blir gjeldende først fra 2024, slik at vi kan forberede og sikre videre drift, så Erfaringskonsulentene i Norge har en egen organisasjon som taler deres sak, og kan trygge deres hverdag. 

Skal det satses på økt brukermedvirkning må organisasjonene tas med i drøftingene ved slike store endringer, noe verken vi eller andre har fått gjort nå. 

Vi skal fortsette dialogen med dere, Direktoratet og departementet for å avklare vår rolle i utvikling av fremtidens helsetjenester.  

 Mange dager med vedvarende jobbing

– Vi i Erfaringssentrum jobbet mye med høringsuttalelsen vår og på forberede oss på høringen. Det er ikke verdens enkleste øvelse å få frem poeng på tre minutter. Det er en utrolig lærerik prosess for oss. Jeg er sikker på at utfordringene vi står i nå styrker oss på sikt. Det er jo ikke slik at det skal være enkelt å drive en arbeidstager-interesseorganisasjon. For meg er ikke dette nødvendigvis en kamp bare for organisasjonens fremtid, men en kamp for å få politikere til å forstå hvilken jobb erfaringskonsulentene gjør i tjenestene og hvordan vi kan bidra til å utvikle bedre, og mer brukerorienterte tjenester sier Mohn-Haugen etter innlegget.

– Der har vi en lang vei å gå fortsatt. Det er helt sentralt at flere forstår hvordan den unike kompetansen kan berike og styrke tjenestene fra innsiden. Det sier også ledere der de har fått det til. Så selv om det å, mer eller mindre være vedvarende på jobb siden regjeringen slapp statsbudsjettet har vært slitsomt, så er det verdt det. Både fordi det er lærerikt, og fordi det er helt nødvendig for at erfaringskonsulentene får et godt fotfeste i tjenestene fremover.

Her kan du se opptaket av høringen, samt spørsmålet vi fikk av Stortingsrepresentant Marian Hussain fra SV:

(video er hentet fra Stortinget.no)