Yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter

yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter

Erfaringskonsulentene har endelig fått egne yrkesetiske retningslinjer! Arbeidet med yrkesetiske retningslinjer har pågått gjennom 2021. Erfaringssentrum fikk på plass en arbeidsgruppe bestående av erfaringskonsulent Susanne Albertine Davidsen, erfaringskonsulent Morten Brodahl […]