Sonja Skinnarland kommer til Sterkere Sammen 2024 for å snakke om brukermedvirkning i NAV

Vi er stolte av å annonsere at Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, vil være en av hovedtalerne på Sterkere Sammen 2024. Arrangementet, som i år har fått temaet «Medvirkning i praksis?» finner sted i høst og samler erfaringskonsulenter, fagfolk, brukere og andre interesserte for å diskutere og lære mer om feltet. Skinnarland skal […]

Erfaringskonsulentenes ærespris 2021

Foto: Anette Skutevik Erfaringskonsulentenes ærespris 2021 Under festmiddagen på årets «Sterkere sammen» konferanse, troppet Tove Gundersen, Generalsekretær i rådet for psykisk helse overraskende opp på scenen for å dele ut «Erfaringskonsulentenes ærespris». Vinneren av æresprisen blir innstilt av styret i Erfaringssentrum og tildeles en person som har gjort en særlig innsats for å fremme erfaringskonsulenter […]

Månedens kommentar: Rom for alle?

Dette er en kommentar. Meninger og betraktninger er skribentens egne. – Andrea Holst Lytte og lære Som erfaringskonsulenter må vi utvikle spisse albuer og en tydelig røst. Før jeg ble erfaringskonsulent trodde jeg de spisse albuene var forbeholdt fagfolkene. Fagfolk som ikke lytter til brukererfaring eller fagfolk  som ser på erfaringen vår som noe mindre […]