Samskaping med erfaringskonsulenter

Samskaping med erfaringskonsulenter

Vil du delta i et forskningsprosjekt om: Samskaping med erfaringskonsulenter i psykiske helse- og rustjenester? I dette studiet ønsker vi å få kunnskap om hvordan samskaping med erfaringskonsulenter knyttet til utvikling av tjenestene foregår. Et stort antall norske erfaringskonsulenter formidler at de deltar i utviklingsarbeid, råd og utvalg som har til hensikt å forbedre tjenestene […]