Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2023 er klar

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2023 svarte 174 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av erfaringskonsulentrollen i Norge. De er også viktig for å få oversikt over hvordan erfaringskonsulentene har det på jobb. -Vi synes det er spennende og verdifullt, […]