Nettverk for erfaringskonsulenter i Midt-Norge

Endelig Midt-Norge! Etter å ha hatt stor suksess med nettverk for erfaringskonsulenter i Innlandet, er det nå Midt-Norge som står for tur. Jobber du som erfaringskonsulent i Trøndelag og Møre og Romsdal? Savner du et nettverk for erfaringskonsulenter? Kunne du tenke deg å bidra til utformingen av et slikt nettverk i en digital workshop? Erfaringskonsulenter […]