Cecilie Reinertsen Egeland er årets erfaringskonsulent

Cecilie Reinertsen Egeland

Erfaringskonsulentprisen 2023 tildeles Cecilie Reinertsen Egeland. Erfaringskonsulentprisen deles årlig ut av Erfaringssentrum via en uavhengig komite bestående av personer med egenerfaring, en forsker og minst en fagperson. Prisen går til en erfaringskonsulent som har utmerket seg innen psykisk helse- og rusfeltet. Erfaringskonsulentprisen ble delt ut første gang i 2017 og har de siste årene vært en […]