Pårørendearbeid er viktig! – Bli med på webinar 19. april

Pårørendearbeid

Pårørendearbeid og erfaringskonsulenter som jobber med pårørende er viktig. Vi vil alle være pårørende på et eller annet tidspunkt i livet, men hvordan ivaretar man seg selv? Hvordan jobber en erfaringskonsulent med pårørendearbeid? Hvordan kan du jobbe med pårørendearbeid? Dette er spørsmål vi tar opp i webinaret «Pårørendearbeid – erfarings- og fagperspektiver 19. april fra 12:00 – 14:00. 

Line Renate BruvollLine Renate Bruvoll og Berit Aasestrand jobber som erfaringskonsulenter i Ålesund kommune i virksomhet for psykisk helse- og rustiltak. Her jobber vi både på individ- og systemnivå. Tilbudet vårt er lavterskel og vi tilbyr likepersonssamtaler og informasjon om det øvrige hjelpeapparatet. I tillegg har vi pårørendekveld en gang i måneden sier Bruvoll.

Under webinaret 19. april vil vi snakke om hvordan tjenesten er bygd opp og hvilke utfordringer vi har med å nå ut til pårørende. Det sitter ofte veldig langt inne for de pårørende å ta kontakt for å få hjelp for seg selv. De aller fleste har stått i denne byrden i mange år før de tar kontakt og da har medavhengigheten ofte fått ett godt fotfeste.

– Pårørende er helt sentralt for at helsetjenestene skal gå rundt fremover. Sannsynligvis vil det bli behov for mer kunnskap om det å være pårørende, og mer behov for at pårørende for støtte og veiledning. Å bruke erfaringskonsulenter til dette arbeidet kan være gull verdt, jeg tror mange kan la seg inspirere av arbeidet som gjøres i Ålesund kommune sier Generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen.

Stiftelsen pårørendesenteret i Stavanger stiller med Fagrådgiver Anne Kristine Bergem

Anne Kristine Bergem er fagrådgiver ved Pårørendesenteret. I sitt foredrag vil hun snakke om hva hver enkelt av oss kan gjøre i møte med pårørende som vi møter, enten vi er erfaringskonsulenter eller fagpersoner. Ingen kan gjøre alt, og ingen har eneansvaret for ivaretakelsen av pårørende, men vi kan alle gjøre en forskjell.

Hennes budskap er at vi alle kan gjøre vår BIT, det vil si bekrefte – informere – tåle. I foredraget vil hun gå inn å hva som ligger i disse tre ordene.

– Erfaringssentrum er veldig glad for at vi har fått i stand et samarbeid med Pårørendesenteret. De er et viktig tilbud til pårørende og fagpersoner i hele landet. Å ha med oss senteret under dette webinaret betyr mye.

Du kan melde deg på her.

Webinaret er et samarbeid mellom Stiftelsen Pårørendesenteret og Erfaringssentrum

Lurer du på hvilke andre arrangementer Erfaringssentrum har fremover, sjekk ut kalenderen vår.