Har du egenerfaring som tidligere innsatt? Helsedirektoratet søker deg

Helsedirektoratet skal gjøre et innsiktsarbeid på temaene selvmord og avrusning i fengsel, satt i et helseperspektiv.

Helsedirektoratet ønsker å komme i kontakt med erfaringskonsulenter med erfaring fra å sone i fengsel, som kan bidra inn på de to temaene som er nevnt, men også flere.

Du trenger ikke ha personlig erfaring med selvmordsproblematikk eller avrusning i fengsel, men ha en viss forståelse for problematikken rundt temaene og behovet for endringer i helsetjenestene.

Dette innsiktsarbeidet skal kobles opp mot eksisterende kurs i selvmord og avrusning for helsepersonell, og sikre at perspektivet til de innsatte er ivaretatt i utviklingen av nye kurs. Også andre temaer skal jobbes med i 2024 og 2025, som har til hensikt å ha en permanent referansegruppe som kan ivareta forskjellig tematikk. Vi ser styrken i å etablere en referansegruppe av både menn og kvinner og noe spredd i alder. Vi starter med Teams-møte som en intro til arbeidet og setter datoer for videre arbeid. Så vil det bli en eller flere fysiske workshoper før sommeren.

Det er Erfaringssentrum som velger ut kandidater til referansegruppen og det er Helsedirektoratet som drifter gruppen. Vi dekker reiseutgifter, oppholdsutgifter og kan dekke lønn etter faste satser når arbeidsgiver ikke dekker dette.

Synes du dette virker interessant? Vi ønsker velkommen til et infomøte 16. april kl. 9 – 10 på Teams for de dette er relevant for, og av interesse.

Påmelding her: Infomøte: egenerfaring som innsatt?

Andre spørsmål? Send en e-post til daniel@erfaringssentrum.