Erfaringssentrum møtte Helseminister Bent Høie

Foto: Borgos Foto AS

Erfaringssentrum var 10.06. i møte med med Helseminister Bent Høie for å sette fokus på erfaringskonsulentene.  Styreleder Torbjørn Mohn-Haugen, nestleder Ove Vestheim og organisasjonsrådgiver Andrea Holst hadde en hyggelig samtale med ham om erfaringskonsulentene og hvordan utviklingen har gått. Hovedfokusområdene i samtalen var:

  • Engasjement og mangel på faste stillinger
  • All den gode jobben som gjøres ute i kommuner og helseforetak av erfaringskonsulenter
  • Profesjonaliseringen av yrket
  • Sikre journaltilgang for alle erfaringskonsulenter
  • Stabile arbeidsforhold

Bent Høie stilte godt forberedt og hadde med seg erfaringskonsulentundersøkelsen fra 2020. Han pekte på funnene i undersøkelsen om at over halvparten er fast ansatt, men at vi har en lang vei å gå for å sikre faste ansettelser for alle erfaringskonsulentene. Samtidig var han opptatt av at erfaringskonsulentene gjør en viktig forskjell i tjenestene og at det foregår utrolig mye bra arbeid ute blant erfaringskonsulentene.  Helseministeren var opptatt av at tilskuddsordningene måtte innrettes slik at de førte til varig kapasitetvekst i tjenestene.

Han uttrykte at Erfaringssentrum er en svært viktig del av utviklingen og lovet å se nærmere på finansieringen av organisasjonen. Helseministeren var opptatt av å sikre en sunn utvikling av rollen og at det er viktig å ha en organisasjon som Erfaringssentrum for å holde oversikt over situasjonen til erfaringskosnulentene og bidra med utvikling av denne nye yrkesgruppen.

– Det er godt å se at også politisk ledelse tar erfaringskonsulenter på alvor. Jeg er glad for at det arbeidet vi gjør også blir anerkjent av selveste helseministeren sier styreleder Torbjørn Mohn-Haugen

Tusen takk til Helse- og omsorgsminister Bent Høie for at han heier på oss og vi ser frem til videre dialog av slutter Mohn-Haugen.