Erfaringsbase – en samling erfaringskonsulenter

Barbara Stenvall er prosjektleder i arbeidet med erfaringsbasen
Foto:  Inger E. Eftevand Orvin

Nettverk for erfaringskonsulenter i Nord-Norge

Prosjekt Erfaringsbase er et nettverk for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. Målet er å være med på å øke kunnskap og tilgjengeliggjøre informasjon for erfaringskonsulentene i regionen. Arbeidet med erfaringsbasen startet opp i august 2020. Da var fokuset kunnskapsbygging og hvor man finner samlet informasjon om erfaringksonsulenter. For tiden jobber de med å utvikle et nettverkskart over erfaringskonsulentene i Nord-Norge og de har til nå 19 erfaringskonsulenter samlet i kartet sitt. Prosjektleder i arbeidet med erfaringsbasen er Barbara Stenvall.

– At erfaringskonsulenter utvikler egne prosjekter er spennende og dette prosjektet viser behovet for å ha kontakt med andre erfaringskonsulenter. At det nå jobbes systematisk i Nord med dette gjør meg glad. Jeg tenker dette er viktig, særlig når avstandene er så store sier styreleder i Efaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen

Mohn-Haugen sier videre at man andre steder i landet har god erfaring med dette, og at en av hovedfunnene i erfaringskonsulentundersøkelsen var nettopp at erfaringskonsulenter ønsket kollegaveiledning.

Bakgrunn for erfaringsbasen

Barbara jobber som erfaringskonsulent i kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse i Bodø. Hun begynte som tilkallingsvikar i en 20% stilling og mens hun var i denne stillingen kom ideen om å starte en erfaringsbase. Nordlandssykehuset er hennes hovedarbeidsgiver. Erfaringssentrum intervjuet henne om prosjektet.

– Jeg fikk sjefen min med meg på ideen og jeg fikk lov til å være med på hele prosessen fra start. Hvilke midler vi skulle søke på, utformingen av søknaden og siden det har jeg blitt værende, sier Stenvall.

Hun fikk etter kort tid økt stillingen sin til 60% stilling, 50% på prosjektmidler og 10% i kompetansetjenesten.

– Ledelsen og sjefen min ser at det vi gjør er viktig. Hun er veldig på dette med erfaringskompetanse. Hun ser viktigheten av det og liker å bygge opp under det. Jeg pleier å si at det hun sier mest er: «Helt nydelig, kjør på». Hun er veldig motiverende, sier Barbara. Jeg jobber med alt som har med erfaringskonsulenter og erfaringskompetanse å gjøre. Når jeg har ledig tid, gjør jeg andre ting innenfor kompetansetjenesten. Jeg kunne ikke ha vært mer heldig med sjefen min.

– Det å ha en god leder som ser viktigheten av kompetansen erfaringskonsulentene kan bringe inn i tjenestene er viktige. På landsbasis ser vi ofte at en del erfaringskonsulenter sliter med at lederen ikke helt klarer å lage de riktige rammene, men det at lederen i denne sammenhengen får så mye skryt er kjempekult sier styreleder Mohn-Haugen

En inkluderende arbeidsplass

Barbara har kun gode ting å si om arbeidsplassen sin og beskriver en tilhørighet og en inkludering fra første stund. Da hun var ansatt som tilkallingsvikar ble hun behandlet som en fullverdig ansatt. Hun fikk navnet sitt på døren, egen jobb PC, full tilgang på det samme som alle andre.
– Mange ganger når det kommer til erfaringskompetanse er ledere litt skeptisk, men det har ikke jeg opplevd der jeg jobber. Jeg blir motivert til å lufte ideer fordi jeg blir møtt på en så god måte. Jeg får være med på alt. Jeg vet at det ikke er en selvfølge for alle erfaringskonsulenter.

De er tre erfaringskonsulenter som er ansatt på samme sted. De har bred erfaring og er ulike både i alder og personlighet.

– Det er så fantastisk å være tre på samme plass. Vi er vidt forskjellige personer med veldig stort aldersspenn. Vi er erfaringsbasen og så samarbeider vi med andre.

Prosjekt erfaringsbase

Prosjekt erfaringsbase drives av tre erfaringksonsulenter som sitter sammen i Bodø og har som oppgave å bistå ut mot jobbspesialister, erfaringskonsulenter og andre interesserte. Barbara beskriver det som gull verdt å kunne diskutere saker med andre i samme stilling.

– Vi søkte midler hos statsforvalteren og i august 2020 startet vi offisielt erfaringsbasen. I første omgang var det intens jobbing med kunnskapsbygging. All informasjonen er så spredt, så vi prøvde å samle all informasjonen vi fant.
Jeg så et behov for å gi erfaringskonsulentene trygghet og sa derfor til sjefen min at jeg ønsker å lage et nettverkskart.

Målet med nettverkskartet er å komme i kontakt med hverandre på tvers av arbeidsplasser.
Barbara snakker varmt om sjefen sin og med samtykke fra henne kunne Barbara starte prosessen med å lage en oversikt over alle erfaringskonsulentene i region nord -. De har samlet 19 erfaringskonsulenter fra hele Nord Norge i kartet og det var lett å få samtykke av erfaringskonsulentene til dette.

– Jeg informerte erfaringskonsulentene på en samling og i samarbeid med erfaringskonsulent Astrid Weber ved UNN,Turid Irene Turunen fra , Sámi Klinihkka SANKS Forskning- og utviklingsavdeling(FoU). Og Ija Nilsen fra Brønnøysund kommune
fikk jeg bistand til å planlegge dette. Vi etablerte en arbeidsgruppe og la en slagplan for hvordan dette skulle settes sammen. Den bestod av erfaringskonsulenter og en med faglig bakgrunn. Vi har nå kartlagt alle erfaringskonsulentene i Nord-Norge og har sendt dem invitasjon til å delta i nettverkskartet. Målet er å ha et digitalt kart hvor du kan bruke musepekeren til å se hvor på kartet erfaringskonsulentene befinner seg.

De er snart ferdig med å innhente informasjon og kartet er snart klart til utrulling. Kartet inneholder informasjon om hvor erfaringskonsulenten jobber, men for å sikre at alle føler seg trygg, legges det opp til at erfaringskonsulentene kan styre litt selv hvor mye informasjon de ønsker skal være tilgjengelig om dem.

– Vi håper kommuner kan lære av hverandre og at terskelen blir lavere for å ta kontakt med hverandre for å lære av hverandre.

Samhandling – veien mot målet

Barbara påpeker viktigheten av samhandling og at dette ikke kunne blitt gjennomført uten samarbeidet innad i arbeidsgruppen. Hun er tydelig på at vi må jobbe oss bort fra «oss» og «de» holdninger som kan prege debatten og viser til hvor viktig det er å involvere fagpersoner og erfaringkonsulenter sammen i alle ledd i et prosjekt.

– Vi ønsker oss jo det samme og da må fagfolk og erfaringskonsulenter jobbe sammen for å skape bedre tjenester. Vi erfaringskonsulenter har levd livet fra «den andre siden», men det betyr ikke at det fagfolkene gjør er feil. Derfor må vi involvere fagfolkene også.

Torbjørn Mohn-Haugen er helt enig. Det at fagpersoner, forskere og erfaringskonsulenter samarbeider styrker utviklingen i både prosjekter, tjenesteutvikling og i møter med innbyggere og pasienter.

Nettverkstreff og kollegaveiledning

Barbara er opptatt av at erfaringskonsulentene skal søke kollegaveiledning av hverandre.
Og beskriver det som gull verdt å gi erfaringskonsulentene en mentor/veileder.

Erfaringsbasen er tilgjengelig for hele Nord-Norge og de planlegger nettverkstreff ut ifra hva erfaringskonsulentene i området ønsker seg og uttrykker at de har behov for. Målet er ikke å komme med fasitsvar, men å være tilgjengelig for erfaringsutveksling og å hjelpe folk til å bli tryggere i rollen sin.

– Det som går igjen hos mange er usikkerhet og de snakker ned rollen sin. Da forteller jeg dem at «du er ikke bare en erfaringskonsulent. Du er en erfaringskonsulent med rak rygg og hevet hode». Den utdannelsen vi erfaringskonsulenter har er den dyreste utdanningen du kan ta. Erfaringskonsulentene har all grunn til å være stolt av jobben sin!

– Det å kunne få flere øyne på en sak er viktig. Hvis du går en vei alene så har du ditt syn på det, men hvis du har noen sammen med deg, så utvider synsfeltet seg. Vi som erfaringksonsulenter må utvide synsfeltet i tjenestene.

Dette prosjektet er spennende og viktig avslutter Styreleder Mohn-Haugen. Det gir inspirasjon til andre steder i landet – og jeg ser frem til å se hvordan det går med Erfaringsbase-prosjektet i tiden fremover.

Les med om arbeidsgruppen og prosjekt erfaringsbase hos ipsnor