Erfaringskonsulenters lønn

Klikk her for å komme til undersøkelsen

Kartlegging av lønn

Erfaringssentrum forsøker å kartlegge lønnsnivået til erfaringskonsulenter i landet. For å kunne sikre gode lønnsvilkår i framtiden, trenger vi i første omgang å få oversikt over hva erfaringskonsulentene tjener nå. Undersøkelsen er anonym og Erfaringssentrum kan på ingen måte identifisere deg.

 

Formål

Klikk på linken over for å komme til undersøkelsen. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å svare! Det er viktig for Erfaringssentrum å få en overordnet oversikt over hva erfaringskonsulentene tjener i dag og i hvilken grad folk er fornøyd eller misfornøyd med den nåværende lønnssituasjonen.

 

Hva brukes svarene til?

Svarene vil bli brukt som et utgangspunkt for drøfting inn i en arbeidsgruppe som skal skildre dagens lønnssituasjon for erfaringskonsulenter i Norge. For å få et mest mulig realistisk bilde av dette, trenger vi derfor din hjelp! Jo flere svar vi får inn, jo mer realistisk datagrunnlag har vi for veien videre!

 

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare!