Bevisst likepersonsarbeid sertifisering til Norge

Bevisst likepersonsarbeid

Bevisst likepersonsarbeid er en tilnærming til psykisk helse som setter søkelys på personen og deres erfaring. Etter endt grunnkurs får du en internasjonal sertifisering.  Kurset i bevisst likepersonsarbeid er nå lansert på norsk, og i 2023 vil du kunne melde interesse for å gå på kurs via nettsidene til Erfaringssentrum. Vi har tatt en prat med grunder og forsker Ann-Mari Lofthus, som står bak arbeidet med å gjøre kurset tilgjengelig på norsk.

Gründer og forsker

Til daglig arbeider Ann-Mari Lofthus som postdoktor på Høyskolen i Innlandet, Hun har jobbet lenge for å få på plass en norsk versjon av bevisst likepersonsarbeid. og i 2022 fikk hun midler fra Dam, som gjorde det mulig å etablere det ideelle AS-et Bevisst likepersonsarbeid Norge, som er en norsk oversettelse av «Intentional Peer Support» (IPS). Organisasjonen består av en gjeng på Kongsberg, som har oversatt kursmaterialet og tilbyr grunnkurs på norsk.

Bevisst likepersonsarbeid (BLi) har en grunnleggende forståelse til psykisk helse at det er den enkeltes levde erfaring som må være sentralt i en relasjon, fremfor å ha fokus på hva som feiler vedkommende. Dette skiller seg helt tydelig fra den tradisjonelle biomedisinske tilnærmingen, som ofte setter søkelys på å behandle sykdom eller lidelser. Lofthus understreker at denne tilnærmingen er ett av flere perspektiver på psykisk helse

I stedet for å se på psykiske plager som en skade som skal repareres, ser man i Bevisst likepersonsarbeid på det som har skjedd en person, og hvordan erfaringene deres påvirker den psykiske helsen, fortsetter hun.

Flere fordeler med kurs i Bevisst likepersonarbeid

Det er flere fordeler med å ta et grunnkurs i bevisst likepersonsarbeid. Det kan gi erfaringskonsulenter og andre nye perspektiver og gi dem nye tilnærminger til hvordan de kan møte brukere og pasienter. I stedet for å tenke at du som erfaringskonsulent skal gi råd eller behandling, dreier kurset i bevisst likepersonsarbeid om å trene på å bygge likeverdige relasjoner.

Dette kan styrke møtene mellom erfaringskonsulenter og «brukere», og utfordre vedtatte sannheter om hvordan man kan hjelpe andre. Bevisst likepersonsarbeid kan også hjelpe deg som erfaringskonsulent til å forstå deg selv og andre bedre. Ved å reflektere over egne erfaringer og forforståelser, kan du også utvikle deg både faglig og personlig. Dette kan påvirke mange av relasjonene i livet ditt positivt, både i arbeid og privat, sier Lofthus.

Kurset gir internasjonal sertifisering

Etter at du har fullført kurset, vil du motta en sertifisering. Denne sertifiseringen

er internasjonal og kan være nyttig i mange land. Flere stater i USA og Australia krever at erfaringskonsulenter må ha gjennomgått grunnkurset i Bevisst likepersonsarbeid for å bli ansatt. Sertifiseringen er derfor en anerkjent form for opplæring innenfor feltet internasjonalt, sier Lofthus.

I tillegg til å bidra til muligheter for instruktørutdanning, gir kurset også innhold og rammer for bevisst likepersonsarbeid. Det kan hjelpe den enkelte erfaringskonsulent å skille mellom «sitt eget» og «den andres» problemstillinger, og å praktisere metodikken på en reflektert måte. Etter endt kurs kan deltakerne også delta i jevnlige refleksjonsgrupper sammen med andre som har tatt kurset. Der de kan møte andre erfaringskonsulenter og øve på metodikken sammen. Dette kan bidra til å danne et fellesskap på tvers landegrenser og erfaringsbakgrunner, mener Lofthus.

Et kurs som passer for alle?

Ifølge Lofthus passer kurset i Bevisst likepersonsarbeid for alle, uavhengig av om de har egenerfaring eller ikke. Hun understreker at selv om det kan være spesielt nyttig for de med egenerfaring med psykisk helse- eller rusutfordringer, vil alle som deltar på kurset ha muligheten til å lære og reflektere over de erfaringene som deles, så vel som sine egne.

Kurset dekker en rekke ulike temaer innenfor psykisk helse, som likepersonsrollen, selvmordstanker, innleggelse i psykisk helsevern, medisinering og pårørendearbeid. Dette gir deltakerne en bredere forståelse av problematikken, og kan bidra til ny innsikt i vanskelige temaer om det å være menneske avslutter Lofthus.

Er glad for at det kommer anerkjente kurs til Norge

Generalsekretær i Erfaringssentrum Torbjørn Mohn-Haugen er glad for at det kommer internasjonalt anerkjente kurs for erfaringskonsulenter til Norge. Det betyr at flere erfaringskonsulenter, likepersoner, brukermedvirkere og andre interesserte kan få nyttig faglig påfyll og få økt kompetansen sin.

Det er også bra at vi i Erfaringssentrum har fått til et samarbeid med den flotte gjengen fra Kongsberg sier Mohn-Haugen.

Les mer på nettsidene til Bevisst likepersonsarbeid Norge

Du kan lese mer om hvilke andre opplæringer som finnes for erfaringskonsulenter her.

Foto i saken er tatt av: Thomas Doull