Sonja Skinnarland kommer til Sterkere Sammen 2024 for å snakke om brukermedvirkning i NAV

Vi er stolte av å annonsere at Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, vil være en av hovedtalerne på Sterkere Sammen 2024. Arrangementet, som i år har fått temaet «Medvirkning i praksis?» finner sted i høst og samler erfaringskonsulenter, fagfolk, brukere og andre interesserte for å diskutere og lære mer om feltet. Skinnarland skal […]