Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV

Erfaringskonsulenten i NAV

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV Erfaringskonsulenten er en ressurs i tjenestene. Innenfor psykisk helse- og rustjenestene er bruken av erfaringskonsulenter blitt brukt mer og mer de siste årene og antall […]