Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV

Erfaringskonsulenten i NAV

Erfaringskonsulenten: En ressurs i NAV Erfaringskonsulenten er en ressurs i tjenestene. Innenfor psykisk helse- og rustjenestene er bruken av erfaringskonsulenter blitt brukt mer og mer de siste årene og antall årsverk. Det er spennende å se at erfaringskonsulenter nå også blir ansatt i NAV-systemet for å arbeide med slike utfordringer. Erfaringssentrum tok derfor initiativ til […]