Midler til nettverk

Driver du et nettverk for erfaringskonsulenter i din region eller har lyst til å starte et nettverk med andre erfaringskonsulenter? Årsmøtet til Erfaringssentrum besluttet i 2019 at kr. 20 000,- av overskuddet fra Sterkere Sammen konferansen skulle gå til nettverk rundt omkring i Norge. Styret har i ettertid besluttet at dette skal økes til kr. 30. 000,-.

For oss er det viktig at midlene går til engasjerte medlemmer som ønsker å fremme og styrke lokale eller regionale satsninger.

Derfor utlyser vi nå midler til medlemmer av Erfaringssentrum som drifter eller ønsker å starte nettverk i sin region. Man kan søke opptil kr. 7. 500 til støtte. Regioner med få erfaringskonsulenter som f.eks. Nord Norge, Innlandet, Telemark og Trøndelag prioriteres i denne runden.

Midlene administreres av Erfaringssentrum, men disponeres av de som får tilskuddene i forhold til dokumenterte utgifter.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon om nettverket og/eller plan for videreutvikling
  • Hvor mange deltagere nettverket har i dag
  • Hvordan rekruttering av erfaringskonsulenter til nettverket skal gjøres
  • Har nettverket annen støtte i dag? Og fra hvem
  • Hvordan tenker du/dere at nettverket kan bidra til å øke kvaliteten på arbeidet erfaringskonsulentene gjør

Søknadsfristen er 15. september

Ny søknadsrunde skjer i løpet av 2021 forutsatt overskudd fra konferansen i 2020 og årsmøtets beslutning om videreføring om fortsatt satsning på slik støtte.

Det er kun medlemmer som har betalt kontingent for 2020 i Erfaringssentrum som kan søke. Også støttemedlemmer kan søke om midler.

Søknaden sendes til

Torbjørn Mohn-Haugen

Styreleder i Erfaringssentrum

Telefon: 91793720

E-post: torbjorn@erfaringssentrum.no