Invitasjon til pilotprosjekt i veiledning

Oppdatering: Veiledningspiloten er nå stengt for flere innmeldinger. Interessen har vært overveldende!

Vil du være den første i landet til å delta på veiledning i regi av Erfaringssentrum?

Oppstart

Gruppe 1: 22. Februar 2021 18:00 – 20:00

Gruppe 2: 1.mars 2021 18:00 – 20:00

Nasjonal veiledning av og for erfaringskonsulenter 

Årets EK-undersøkelse viste at erfaringskonsulentene ønsker seg veiledning fra andre erfaringskonsulenter. I Februar starter vi et pilotprosjekt hvor vi skal teste ut en ny veiledningstjeneste av og for erfaringskonsulenter. I pilotprosjektet får du mulighet til å påvirke hvordan veiledningen skal utformes for framtidige erfaringskonsulenter, samtidig  får du muligheten til å være blant de første i Norge som mottar veiledning i denne formen.  

Formål 

Målet med pilotprosjektet er først og fremst å teste ut hva erfaringskonsulenter ønsker veiledning om. Ved å delta får du reflektert rundt dilemmaer som kan oppstå i jobben sammen med andre erfaringskonsulenter. Ved endt veiledningsperiode håper vi at du føler deg tryggere i rollen som erfaringskonsulent. Det er også en unik arena for å bli kjent med andre erfaringskonsulenter og lære av hverandres erfaringer.   

I Piloten vil du få mulighet til å påvirke hvordan veiledningen utformes og hva vi skal fokusere på framover.  

Målgruppe 

Vi ønsker et bredt spekter av erfaring og fartstid i jobben. Både erfarne og ferske erfaringskonsulenter er hjertelig velkommen. Målet er å sammen drøfte seg fram til potensielle svar på vanlige problemstillinger man kan møte som erfaringskonsulent.  

Veiledningen er gratis for alle som er medlem i erfaringssentrum og vil legges opp med mye rom for refleksjon. Treffene går over 8 uker og vil innbefatte fire digitale treff. Ved endt periode vil du få tildelt et kursbevis. Det blir satt av tid til evaluering av veiledningen hvor du får muligheten til å påvirke hvordan framtidig veiledning legges opp.  

Hvor mange kan delta?

I piloten har vi plass til 10 erfaringskonsulenter som får være med på utformingen av tilbudet. Ved stor interesse vil interessenter bli valgt ut med fokus på å sikre et representativt utvalg. Alder, kjønn, fartstid og geografisk tilhørighet vil være viktig.

Forplikter jeg meg til noe?

Du forplikter deg ikke til noe som helst utover å møte opp. Du bidrar til samtalen med det du er komfortabel med. Hvis du ønsker å komme med innspill til opplegget, så er dette satt pris  på, men ikke et krav. Vi håper å skape en trygg arena hvor alle føler seg komfortabel med å dele innspill og tanker. Alle har verdifulle og viktige innspill og sammen skal vi bygge hverandre opp.

Hvordan melder jeg meg på?

Vi gleder oss til å starte dette prosjektet og håper det er noe akkurat du finner spennende.

Høres dette interessant ut? Send en mail til: andrea@erfaringssentrum.no

Du kan også sende en sms til 977 66 320 både for å melde interesse eller for å stille spørsmål.

Merk beskjeden «Veiledning, pilot» og skriv at du er interessert i å bidra.