Livets stigespill

Stigespill: En metafor for livets opp- og nedturer

Har du spilt stigespill noen gang? Fryktelig irriterende å være nesten på toppen og så plutselig rase ned stigen og nesten være tilbake til start. Slik er det i livet også. Noen ganger går det oppover, mens andre ganger mest ned. Med diagnosen «Tilbakevendende depressiv lidelse» føler jeg meg som i et stigespill. Jeg er […]

Ny undersøkelse fra SINTEF: Mange har ikke behandlingsplan

undersøkelse

SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse rettet mot voksne brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helsedirektoratet ønsket mer kunnskap om hvordan folk opplever behandlingstilbudene. Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, KBT, har vært samarbeidspartneren i arbeidet. Kunnskapen skal benyttes i videreutvikling av tjenestene. Temaer i […]

Å overkomme hindringer – Sammen om løsninger?

  20. mars publiserte ROP et intervju med Liese Recke av Marte Frimand. I etterkant har det vært mange reaksjoner.  Erfaringssentrum er opptatt av å tydeliggjøre og drøfte utfordringer og dilemmaer knyttet til erfaringskonsulentrollen. Derfor ønskes alle innspill og stemmer som setter søkelys på dette velkommen. Som organisasjon arbeider Erfaringssentrum målrettet og systematisk for å […]

Har du egenerfaring som tidligere innsatt? Helsedirektoratet søker deg

Helsedirektoratet skal gjøre et innsiktsarbeid på temaene selvmord og avrusning i fengsel, satt i et helseperspektiv. Helsedirektoratet ønsker å komme i kontakt med erfaringskonsulenter med erfaring fra å sone i fengsel, som kan bidra inn på de to temaene som er nevnt, men også flere. Du trenger ikke ha personlig erfaring med selvmordsproblematikk eller avrusning […]

Fagbrev i bekymring

Stigespill: En metafor for livets opp- og nedturer

Alle mennesker gjør det, hver eneste dag, hele året, hvert år. Noen gjør det mer enn andre, og noen blir faktisk syke av det. Det er en av livets verste fiender; Bekymring. Vi bekymrer oss alle i ulik skala. Jeg er en av ekspertene. Jeg var spesielt god på det tidligere, og har fagbrev i […]

Natthuset Bergen – en brukerstyrt plass for akuttovernatting

28. februar åpnet Natthuset dørene i Bergen. Natthuset driftes av Huset Bergen og er et samarbeid med Bergen kommune. Vi tok en prat med Marianne Cook Pierron som er daglig leder på Huset Bergen.   Brukerstyrt Natthuset er brukerstyrt akkurat som Huset Bergen, som vil si at alle ansatte på Huset Bergen har egenerfaring elller […]

Les om det nye kurset hos Samhandlingsskolen

Samhandlingsskolen er et nyskapende initiativ som tar sikte på å styrke samspillet mellom livserfaring og erfaringskompetanse, med målet om å øke selvtilliten hos erfaringskonsulenter. Vi tok en prat med kurslederne for å lære mer om undervisningen de tilbyr.   Praksis og teori Ved Samhandlingsskolen legger de vekt på å skape et sterkt forhold mellom praktisk […]

Mirabel Nguyen tar over som generalsekretær

Fra 4. mars til 15. juni skal generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen trille barnevogn. Sittende styreleder, Mirabel Nguyen trer ut av vervet sitt og vil fungere som generalsekretær i perioden.   Det blir bra å la noen andre lede organisasjonen en periode, sier generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen. Jeg har stått ved roret siden organisasjonen ble startet opp i […]

Erfaringskonsulentene blir viktige fremover

SINTEF publiserte i desember rapporten «Kommunalt psykisk helse-og rusarbeid 2023: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene.» Disse årlige rapportene tar for seg trender og endringer innenfor psykisk hels og rus-arbeid i landets kommuner og bydeler. Vi i Erfaringssentrum ser positivt på at rapporten beskriver en økning av ansettelse av folk med brukererfaring.   Færre årsverk […]

Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2022 er klar

erfaringskonsulentundersøkelsen

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2022 svarte 168 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av rollen i Norge. Tallene for 2022 har latt vente på seg, men er nå klare.  Hva er grunnen til at tallene ikke kommer før nå, […]