Erfaringssentrum arrangerer to webinarer med Solrun Steffensen i oktober

I oktober arrangerer Erfaringssentrum i samarbeid med NAPHA hele to webinarer. 4. oktober blir det webinaret rus- og psykiskhelsearbeid i et folkehelseperspektiv. To uker senere, den 18. oktober, følger vi på med et webinar om tilnærmingen åpen dialog. Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA, leder begge webinarene. Steffensen har lang erfaring med undervisning som høgskolelærer, har […]

Team med erfaringskonsulenter fra Ålesund kommer til Sterkere Sammen 2023

Team med erfaringskonsulenter

Ålesund kommune har i flere år drevet et team med erfaringskonsulenter. 7. november kommer de til Sterkere Sammen konferansen 2023 for å si noe om erfaringer, utfordringer og muligheter.  Hva vil dere fokusere på i presentasjonen deres under Sterkere Sammen konferansen? – Vi vil si litt om hvordan vi startet opp, utviklet og integrerte erfaringskonsulentrollen […]

Erfaringssentrum på besøk i Sandnes

Sandnes har de siste årene opplevd enorm befolkningsvekst og en imponerende byutvikling. Erfaringssentrum sitt reiselag ble umiddelbart forelsket i Sandnes, og ikke bare på grunn av byen og de naturskjønne omgivelsene, men likefullt på grunn av rus- og psykisk helsetjenestene som tilbys der. Og særlig fordi de tar erfaringskompetanse på alvor. Mirabel Nguyen og Heidi […]

KBT Fagskole Agder offisielt åpnet

KBT Fagskole Agder åpnet offisielt onsdag 6. september av styreleder i KBT Fagskole Håkon Steen. Tidligere daglig leder ved Rom Agder er stolt over at Fagskolen nå er på plass i Kristiansand. Erfaringssentrum var representert ved Generalsekretær Torbjørn Mohn-Haugen.  Generalsekretær i Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen var til stede når KBT Fagskole i Agder offisielt ble åpnet. […]

Ny rapport om likepersonsarbeid i Landsforeningen for etterlatte etter selvmord

LEVE har nylig publisert en rapport om likepersonsarbeid. Rapporten er basert på likepersonsstamtaler i året 2022. Det er første gang LEVE har systematisk samlet inn data fra likepersonssamtaler med etterlatte ved selvmord. Vi tok en prat med rapportens forfatter, fag- og frivillighetskonsulent hos LEVE, Lisa Aareskjold.   Hva var bakgrunnen for at dere ønsket å […]

Viktoria Forsland ble nysgjerrig på erfaringskunnskap – trenger informanter til ny studie

Viktoria Forsland (28) er sykepleier. Nå er hun i gang med en mastergrad om erfaringskonsulenter ved Nord Universitet. Hun har selv arbeidet sammen med erfaringskonsulenter. Det gjorde at hun ble veldig nysgjerrig på hvordan erfaringskunnskapen kan tas i bruk. I Masteroppgaven ønsker Victoria å undersøke hva erfaringskunnskap er og hvordan den oppleves nyttig i arbeid […]

Steffen Gunnerud brenner for fysisk aktivitet og trening

Steffen Gunnerud

Steffen Gunnerud ble styremedlem i Erfaringssentrum i mars. Han begynte som erfaringskonsulent i Bydel Gamle Oslo nylig, og lidenskapelig opptatt av fysisk aktivitet og trening. Vi tok en prat med Steffen for å bli bedre kjent med han. Hvem er du og hvordan jobber du som erfaringskonsulent? Jeg er en utadvendt og omgjengelig mann på […]

Ny bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern fra SINTEF og Helsedirektoratet

ny bruker- og pasientundersøkelse

Helsedirektoratet lanserer nå, i samarbeid med SINTEF, en ny spørreundersøkelse rettet mot brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Undersøkelsen involverer om lag 104 000 pasienter. – Det er bra at Helsedirektoratet og SINTEF gjennomfører en nasjonal undersøkelse, det kan hjelp til med å […]

Inspirasjonsdag for erfaringskonsulenter og ledere i Oslo kommune

Erfaringssentrum samlet erfaringskonsulenter, ledere og fagansatte til inspirasjonsdag på Telegrafen i Oslo sentrum 8 juni. – Vi ønsket å vise frem det gode arbeidet som gjøres i mange bydeler i Oslo og drøfte utfordringene erfaringskonsulenter møter på jobb. Det er viktig at erfaringskonsulenter blir sett og hørt og verdsatt for jobben de gjør. Denne dagen […]

Anna-Sabina Soggiu skal være med å inspirere erfaringskonsulentene i Oslo

Anna-Sabina Soggiu

Anna-Sabina Soggiu er bokaktuell med boka “Vi fattigfolk”. 8. juni deltar hun på  inspirasjonsdagen Erfaringssentrum arrangerer for ledere, erfaringskonsulenter og fagpersoner i Oslo kommune – Hvorfor er det viktig å ha erfaringskonsulenter ansatt i tjenestene i Oslo kommune, tenker du? – Jeg tenker at det er viktig at erfaringskompetanse får en plass i kunnskaps- og tjenesteutvikling. […]