Erfaringskonsulentundersøkelsen med tall fra 2023 er klar

De siste årene har Erfaringssentrum gjennomført den årlige Erfaringskonsulentundersøkelsen. I 2023 svarte 174 personer på undersøkelsen. Undersøkelsene er viktige for å få frem og dokumentere trender knyttet til utviklingen av erfaringskonsulentrollen i Norge. De er også viktig for å få oversikt over hvordan erfaringskonsulentene har det på jobb. -Vi synes det er spennende og verdifullt, […]

Sonja Skinnarland kommer til Sterkere Sammen 2024 for å snakke om brukermedvirkning i NAV

Vi er stolte av å annonsere at Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, vil være en av hovedtalerne på Sterkere Sammen 2024. Arrangementet, som i år har fått temaet «Medvirkning i praksis?» finner sted i høst og samler erfaringskonsulenter, fagfolk, brukere og andre interesserte for å diskutere og lære mer om feltet. Skinnarland skal […]

Å kutte EK-teamet i Ålesund vil få alvorlige konsekvenser

Sunnmørsposten skrev nylig i et intervju med MDG-politiker Eva-Brit Langva at Ålesund kommune vurderer å kutte i en rekke tiltak. Det kan inkludere et lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen. Teamet er kjent for mange og holdt blant annet en presentasjon på Sterkere Sammen i 2023. Erfaringssentrum har denne uken vært i kontakt med flere som […]

Ålesund kommune vurderer å skrote suksessoppskrift 

Ålesund kommune vurderer kutt Erfaringssentrum har blitt orientert om at Ålesund kommune vurderer å kutte lavterskeltilbudet med erfaringskonsulenter i kommunen. Kutt i en rekke tiltak Sunnmørsposten skriver i et intervju med MDG-politiker Eva-Brit Langva at Ålesund kommune vurderer å kutte i en rekke tiltak. Langva tar i denne sammenheng kontakt med Erfaringssentrum og ønsker at […]

Den ødeleggende perfeksjonismen

perfeksjonismen

Hver dag kreves det at vi mennesker presterer. Det synes å være en oppfattelse i samfunnet i dag at perfekt og vellykket er standarden. Sosiale medier bidrar til oppfattelsen av dette, og alt for ofte sammenligner vi oss med andre. Man skal liksom ikke lenger bare være god i noe, men best i alt. Det […]

Kimiya Sajjadi til Sterkere Sammen 2024

Sterkere Sammen

  Mangfold, inkludering og medvirkning med Kimiya Sajjadi  I dag kan vi kunngjøre at Kimiya Sajjadi vil være en av hovedtalerne under Sterkere Sammen 2024 som finner sted fra 21. til 23. oktober i Oslo. Årets tema er: Medvirkning i praksis?  Kimiya Sajjadi har over de siste årene blitt en viktig stemme innen mangfold og […]

Nå kan du nominere årets erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentprisen deles ut årlig av Erfaringssentrum. Prisen deles ut til en erfaringskonsulent som har utmerket seg over tid. Vinneren må ha jobbet som erfaringskonsulent i minst 2 år for å kunne vurderes. Prisen skal gå til en som jobber i tjenestene som erfaringskonsulent og vinnere skal derfor avgrenses til mennesker som er ansatt på bakgrunn […]

Utkast til veileder for psykisk helse- og rusarbeid for voksne fører oss tilbake i tid

I dag har administrasjonen i Erfaringssentrum sendt inn høringsinnspill til Helsedirektoratets utkast til Psykisk helse- og rusarbeid for voksne (nasjonal veileder). Denne veilederen skal erstatte Sammen om mestring fra 2014. Den nye veilederen fremstår mangelfull. Om idéen er at den nye veilederen, sammen med veilederne som kommer, skal gjøre ting ryddig og brukervennlig, fremstår det […]

Brukermedvirkning på Nesoddtangen Gård

brukermedvirkning-pa-nesoddtangen-gard

Mirabel og Daniel i Erfaringssentrum tok en kjølig mars-dag båten over til Nesoddtangen Gård og slo an en av en hyggelig prat med erfaringskonsulent Henrik Sveen og ergoterapeut Jannike Robinson. Nesoddtangen Gård huser en dedikert stab på tre ansatte i 80%-stillinger og en i en 30%-stilling. Det er åpent alle hverdager, bortsett fra fredager. Da […]

Det nye styret i Erfaringssentrum er konstituert

styret

Det er med stor glede og forventning at vi ønsker å kunngjøre konstitueringen av vårt nye styre! Som et essensielt organ i vår organisasjon representerer dette styret mangfold, kompetanse og et sterkt engasjement for fremtiden til Erfaringssentrum, og erfaringskonsulenter. «Jeg er kjempespent på det vi skal jobbe med fremover og gleder meg til å samarbeide […]