Sonja Skinnarland kommer til Sterkere Sammen 2024 for å snakke om brukermedvirkning i NAV

Vi er stolte av å annonsere at Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, vil være en av hovedtalerne på Sterkere Sammen 2024. Arrangementet, som i år har fått temaet «Medvirkning i praksis?» finner sted i høst og samler erfaringskonsulenter, fagfolk, brukere og andre interesserte for å diskutere og lære mer om feltet. Skinnarland skal snakke om brukermedvirkning i NAV.

Sonja Skinnarland har en imponerende karriere bak seg i NAV. Før hun ble arbeids- og tjenestedirektør, har hun blant annet vært direktør i NAV Oslo, seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og leder av NAV St.Hanshaugen. Hennes brede erfaring og innsikt i NAV-systemet er noe vi ser fram til å lære mer fra, og hennes innlegg på konferansen er derfor noe vi ser fram til med stor forventning.

Brukermedvirkning er et sentralt tema i dagens velferdssystem, og det er viktigere enn noen gang å sikre at brukernes stemmer blir hørt og tatt på alvor. Skinnarland vil dele sine tanker og erfaringer om hvordan NAV jobber med brukermedvirkning, og hvordan dette kan videreutvikles for å sikre at tjenestene blir enda bedre tilpasset brukernes behov.

Vi ser fram til å se Sonja Skinnarland på Sterkere Sammen 2024 og høre hennes presentasjon. For de som ønsker å delta, kan billetter og øvrig program sjekkes ut her: https://app.checkin.no/event/72382/sterkere-sammen-2024-medvirkning-i-praksis

Vi håper å se mange engasjerte deltakere på konferansen, klare til å diskutere og lære mer om hvordan vi sammen kan styrke brukermedvirkningen.